Здравейте драги Читатели.
До всички преминали началното ниво на обучението ”Въведение в опитностите извън тялото, и осъзнатото сънуване”, отваря се записването за второ ниво ”Въведение в светът на Воините Вълци”. Курсът е предвиден само и единствено за преминали първото ниво, други участници няма да се допускат. Във второ ниво вече нещата стават още по-оперативни…Ще стане въпрос за напреднали, оперативни концепти, включително за интеракция. Астралният свят е част от нашата реалност, така както нашата реалност в част от астралният свят, реално няма разлики, всичко е една голяма ”реалност”, и единствено идеята, че има лимити прави възможни самите лимити. Всичко е въпрос на внимание и намерение, вече познавате тази част. Ред е да ви науча на по-сложните елементи. Ред е да разберете още за себе си, и за личният си потенциал, и за това, как да използвате Свободата, която сте заложили в собственото си съществуване. 
Воините Вълци са затворено общество. Тяхната територия е без лимитна, за тях няма мистицизъм, няма нищо непознато, няма нищо страшно, и нищо не стои над собствената им воля. Волята на Воинът Вълк се калява във всекидневните опитности, и осъзнатостта за мащабната реалност е процес, през които той минава всекидневно. Воинът Вълк познава тънкостите на магията, и може да използва сънищата си целево, той е оперативен, не е наблюдател, и в това е основната разлика с всички останали. За него няма идеологии, няма задънени улици, всичко е простор, всичко е територия на намерението му. В публичното пространство мога да говоря само с метафори.
Стандартна процедура за записване, знаете как е, единствено се променя subject-a на мейла ”ОИТ 2”. Пишете за да получите допълнителна информация.
Очаквам ви.
Nahuatl
——————————————————————————
Съобразно ЗАПСП, и ЗИС
Всички материали в Блогът на Nahuatl подлежат на Copyright©
——————————————————————————–
error: Content is protected !!
Share This