Здравейте драги Читатели! 🙂

Записването за втора група, за курса Оцеляване ниво 1, е отворено. Знам, че има много желаещи, който иска да се запише, нека да изпрати мейл на [email protected] със subject на съобщението ´´SURV2´´.

Първият по рода си такъв курс, организиран от Блогът на Nahuatl мина успешно, и беше много интересен. Дори времето беше с нас, и ни позволи да проведем полеви занятия на вън. Тактиката за организация, която преподадохме е много ценна, интересна, и нужна. Пре-публикувам още веднъж информацията от предната статия. Датите за следващият курс ще бъдат ориентирани към месец януари. Очаквано, зимен курс 🙂 🙂

От тази трибуна благодаря още веднъж на Еко Парка за предоставените условия за провеждане на това уникално обучение!

———————————————–

Драги Читатели, много от вас ми писаха, за да искат отново курс по оцеляване. Ок, имате го. Ще направим един в зимни условия, без деца, в балкана. След като Българската Армия започна набиране на запасни войници, Австрийският Бундесхер (Армията на Австрия) пусна публичен призив, на първа линия в официалният си уеб сайт. Призива гласи ”ПОДГОТВИ СЕ СЕГА – BLACKOUT”. Очаква се масово загасяне на всички енергийни системи в ЦЯЛА ЕВРОПА. Не само в  Австрия, Германия се включи на следващият ден, след това Франция публикува същата информация на правителственият сайт, след което ги последва Испания. Нещо дебело се готви…

Ще спим в едни много красиви, стари български къщи, на по 200 години, по старо му, а обучението ще проведем пред огън като в старите времена. Монголските юрти в еко парка са вече зазимени, но с предварителна организация може да проведем част от обучението там. Точните координати ще ги запазим конфиденциални за публичното пространство. Предстои такова събитие с професионален инструктаж и по полева медицина и химия, боравене с оръжие, и теория на тактическото придвижване. Имената на инструкторите също остават конфиденциални, но това са хора, които от години мислят в тази посока, тесни специалисти, невидими за публичното пространство. За тях може да знаете само, че са от средите на Българската Армия, и силите ни за сигурност. Ето за какво приблизително ще иде реч в цялостното обучение, като това е само първо ниво, на пролет ще направим 7 дневни походи с коне в дивият балкан за тренировка на полевите умения:

 1. Полеви условия на оцеляване, тактика и психология.
 2. Сблъсъкът с непознатото, стресът от разпада на обществото, боравене със страхът и паниката, и как да излезем от този затворен, потенциално смъртоносен кръг.
 3. Индивидуално и групово оцеляване. Тактическа схема за организация на групи от хора. Действие/Противодействие, тактическо придвижване и отбрана на лагери/селища.
 4. Екипировка за градски условия и сред природата.
 5. Подготовка на екипировката, опаковане на 72 часова раница. Разпределяне на нужните инструменти.
 6. Oсновни инструменти и пособия.
 7. Боравене с оръжие, и всичко което трябва да знаете за огнестрелното оръжие, безопасност, боеприпаси. Въздушно оръжие, и потенциалът на PCP пушките. Тази част включва стрелба с лък, и боравене с хладно оръжие. Ще ви покажем как се изработват полеви оръжия, и капани. Капаните могат да бъдат отбранителна линия на дадено селище, или заслон, и да служат като първа линия на отбраната, или лова.
 8. Строеж на заслони в полеви условия, и използване на сечива и похвати за строителство в полеви условия. Тактика на изобретателността. Брадва, бичкия, нож и лопатка могат да строят цели селища, ще ви покажем как.
 9. Огън / Вода / Храна в условия на оцеляване. Различните видове огнища.
 10. Структура и тактика на бойно отбранителните групи.
 11. Бойно приложна психология за малки групи с деца. Как да подготвим семейството и децата за евентуални кризисни ситуации, и вероятните тежки случвания/случки с други хора. Психология на боя / отбраната / нападението. Планиране, и тактика на защитата лична / колективна / селища / заслони.
 12. Складиране на храна и провизии, как се прави невидима землянка.
 13. Полева медицина с професионален Инструктор.
 14. Комуникации, боравене с радио станции, и други честотни предаватели.
 15. Ориентиране.
 16. Улов на животни / работа с живо животно, и приготвяне на храна от него, в полеви условия.

Правилната психологическа нагласа на оцеляването. Във времената, в които живеем, тези знания са абсолютно незаменими. Сега имате шанс да преминете такъв инструктаж. Курсът ще бъде от минимум 2 дни, повтарям – в квази полеви условия. Ще ви бъде изискан минимум екпировка, която трябва да си набавите ако нямате. Това са зимни дрехи, по възможност непромокаеми, обувки/боти, спален чувал, постелка за чувала (защото може да спим в юртите), материали за записване, тетрадка, молив/химикал, и т.н.

Зимните курсове са идеални за менталната подготовка, самите условия на зимата предпоставят вниманието да е изострено. След като публикувам официалната статия, ще може да се записвате, за сега е само информативно, но предстои съвсем скоро, може само да кажете, че искате да участвате, и да разпространите новината. Курсантите ще получат списък с нужната екипировка, която да си набавят. Ще получат и списък с всичко нужно за краткотрайно, и дългосрочно оцеляване, нужните инструменти, пособия и т.н.
За онези, които притежават PCP, може да бъден проведен инструктаж, относно наблюдателна, бойно оперативна тактика (снайперисти). Боравене с оптични прибори за прицелване, придвижване, маскировка и комуникации в полеви условия на конфликт, или по време на ловни излети.

Искам да знаете нещо драги Читатели. Оцеляването не е война. Оцеляващият, или групата оцеляващи не трябва да целят директни сблъсъци. Най-важна е тактиката…..най-важен е животът на близките. За това, ще се научим да мислим тактически, като военни от специалните части, които са инфилтрирани на вражеска територия. Ще се запознаем с правилото ”1 = 0, 2 =1”. Ще се научим да обмисляме всичко, да планираме, и да си поставим една много добра база ”за всеки случай”, защото времената са такива. При такива курсове ще срещнете изключителни, мислещи хора, които ще бъдат там, защото са като вас – предвиждат събитията, и искат да са подготвени.
Помнете, при всяка голяма криза, или катаклизъм, Човечеството е оцелявало благодарение на взаимопомощта, работа едни за други, приятелството, и братството. Нямаме друга опция, освен тази – да познаваме хората около себе си, и да се групираме със себеподобни, всеки със своите знания, да се допълваме взаимно, и да създаваме още групи от подготвени хора, които ще оцелеят, за да видим светът след глобалната патардия.

Записването става на мейл адресът на Блога – [email protected] Оставяте 3 имена, телефон за контакт, след което ще ви бъде предоставена останалата информация. Точната програма на курса, местоположението, и т.н. са конфиденциални, и остават запазени само за Участниците.

Нужни са ви: топли дрехи, и зимни боти, защото ако времето го позволи, ще направим полеви занятия в гората.

А сега нещо много важно, моля прочетете надолу:

Внимание:

1. Всички материали в Блогът на Nahuatl подлежат на Авторско Право, и това Авторско Право, и цялата интелектуална собственост на Блога ще бъдат защитавани с цялата сила на Българските Закони.

2. Всеки, който разпространява лична информация, като имена, снимки, адреси, телефони, на Участниците в курсовете, или на Инструкторите, без да е оторизиран като администратор на лични данни, или да разполага с ръкописно съгласие от името на Автора, ще бъде незабавно подведен под съдебна отговорност по силата на Закона за защита на личните данни, Закона за авторското право.

3. За да защити информацията, авторското право, и да предотврати разпространението на fake news, Блогът на Nahuatl ще използва всички състави от Наказателният Кодекс касаещи всяването на паника чрез разпространение на невярна, или фалшива информация, а именно:
Чл. 326. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 1985 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на чл. 326 – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години.
(2) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г.) Ако от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.

4. Всички Участници в курсовете подписват декларация за спазване на Законите на Република България, и това е задължително условие за участие във всички обучения.

5. Имената на Участниците, Инструкторите, и местоположенията на провеждане на занятията са строго конфиденциални, и са законово защитени по същият начин.

Нужно е да се защити всичко това, защото вече стана често явление, нас да ни правят на такива, каквито не сме….. За това предупреждавам, че всичко написано в точка 1 от текста, ще бъде спазено от-до съгласно законосъобразният ред в Република България. Всеки, който разпространи подвеждаща, невярна, целенасочено променена, или определена като ”конфиденциална” информация, свързана специално с курсовете по оцеляване – ще бъде незабавно подведен под съдебна отговорност.

Поздрави на всички.

 

——————————————————————————
Съобразно ЗАПСП, и ЗИС
Всички материали в Блогът на Nahuatl подлежат на Copyright©
——————————————————————————–
error: Content is protected !!
Share This