Драги Читатели здравейте.

Под ”натиск” от много от вас, реших да продължа да правя серията Извънземни Перспективи. Тази нова, 13-та част, е продължение на ”Извънземни Перспективи 10 – Междузвездна навигация (Част втора) – Гравитация, и някои интересни извънземни технологии”. В хронологичен ред, в посока назад, ще намерите и всички останали. Тази 13-та част идва за да обясни още извънземни технологии, като в частност ще разглеждаме поставянето на обекти в Матрицата, но предварително трябва да разгледаме темата с това, какво е Етерът, за да може да разберем по-натам механиката и принципите зад някои извънземни технологии. Тези информации не са разбираеми за всеки, и ето защо ми пишете постоянно с въпросът ”защо няма нови статии по серията Извънземни Перспективи?”. Аз само не мога да се боря с комерсиализирането на тази информация, която започна да попада и в ръцете на хора, които силно я поляризират, без дори да осъзнават как. За да стане разбираемо има нужда от анализи, това правя и аз, а моето владение на испанският език е native, и няма нищо общо с google translate. За да може човек да предаде правилно една такава информация, е нужно минимум той самият да има капацитет да я разбере. И понеже ми пишете, реших да продължа серията, макар че имам куп други много по-важни неща за вършене, а писането отнема адски много време и енергия, но оставам верен на Читателите до дупка! Последно време станаха доста масови, и се комерсиализираха, но никъде другаде няма по-ясни обяснения за всеки един сложен концепт с тези човешки думи, които са крайно недостатъчни за да може да ви накарам буквално да видите информацията, а не просто да я четете и разбирате. Ето защо вмъквам и собствени анализи в текстовете. Тези от вас, които следят поредицата от самото и начало, знаят защо. Идеологиите са големият бич за Съзнанието, особено религиозните, и квази религиозните такива, които застъпват примерно една ”Светла” перспектива, която обаче бъде ли пусната да движи Играта сама, ще наложи диктатура не по-малко опасна и коварна от тази на Тъмната страна. Моята задача с тези текстове, е да ги направя възможно най-разбираеми за всички, и да ви предупредя, че истинското ви Аз е неизмеримо по-глобално от това, което си мислите, че са Личностите ви… Човешките ви Личности са супер временна частица от това, което в същност сте, сме. На много места ще се опитат да ви убедят, че ”егото ви е нещо лошо, имате голямо его!”, на мен ми го казват редовно 🙂 И е истина! Да, имам голям опит в живота, и много разнообразен, и това е, което ме прави човек за момента… както и всички вас. Да натиснеш бутона cancel на егото си е невъзможно, технически е неизпълнимо в кода на Играда, и ако човек поеме по този крив път, единственото до което ще достигне е до личностни конфликти. Всичко зависи от това, какъв тип Личност сте, като характерът е нещо крайно индивидуално за всеки, и именно в него са ”проблемите”, а не в егото като такова. Тази е въвеждащата в 13-та част на Извънземни Перспективи материя, трябва да поговорим за егото и за Аз-а, за да разберем какво е Етера, и от там, как работят някои от извънземните технологии, позволяващи преодоляването на големи дистанции, и работата с честотният диапазон на 3Д Матрицата, което от своя страна позволява да се правят неща, като вмъкване на обекти в самата Матрица на нашето измерение. А Етерът, той е самият Източник, всичко е Етер….

Започваме…


S ………….както вече бяхме обяснили, няма материален свят и духовен свят като нещо разделено, и отделно, всичко зависи от възприятието. Тъй като това, което разбираме като материален свят, е само потенциална енергия в рамките на поле, което е Етерът, който реагира отново на възприятието на всеки отделен индивид, било то лично или колективно като споразумения, които се интерпретират в Съзнанието на наблюдателя. Сложната илюзия да живееш вътре в нещо, което не е част от наблюдателя, тъй като двойствената концепция или дуалността на Аза е създадена един вид ”в против на това”, което не е Азът. Знам, че е сложно за разбиране, но се опитваме с ваши думи да обясним нещо, което науката ви по принцип не е способна все още да обясни.. Тоест илюзията на външния свят. Всичко се генерира от Съзнанието на наблюдателя.

И от тази гледна точка привързаностите към идеите, които приемаме като определящи ни като това, което сме, това, което определя нашата Личност, или Аз, е това, което формира нашето Его, концепцията да бъдем някой, а не нещо или някой друг. Но какво е това цялостно и уникално поле, което наричаме Етер, откъдето излиза всичко, като Етер се разбира по някакъв начин и като самия Източник?

Обяснението на това надхвърля всички научни възможности за измерване, защото дори и с най-високата технология (не земна) ще бъде възможно да се измери само нещо, част, или миниатюрен диапазон от цялото, което е разширено, и постоянно разширяващо се, до безкрайност. Следователно е неразбираемо за всеки, който поддържа идеята да бъде фиксирано ”нещо” или Личност. Това е извън обсега на което и да е същество със самооценка, че има Аз или Его.

[Бележка Nahuatl: в никакъв случай не става въпрос за размиване на собствената Личност в този момент, или зануляването, или дори унищожението на това, което сме извън човешките си тела. Не. Това, което сме извън човешките си тела, и хилядите Личности, чиито роли сме изиграли, е нещо доста по-глобално и мащабно, и наистина повечето хора не биха го разбрали. Знанието за това идва чисто интуитивно, с опита, всяка Инкарнация започва да добива такова знание/усет за себе си, и разбира, че ние сме Личности, да, но извън тялото тези Личности са много по-глобални. На много места, аз съм ти, а ти си аз, като тези роли са играни хиляди пъти, и всеки път по различен начин. Това има връзка и с така наречените ”инкарнационни гроздове”, или групите от приятели, които в един момент са решили да играят колективно Играта 🙂 В същност е готино… проблемите идват, когато идеологиите започнат да поляризират тези информации, тогава става мазалото. Искам да разберете, че 3Д пространството, в което се намираме е само част от пространството, в което съществуваме, едновременно, тук и сега. По тази причина и линейността на времето е тотална илюзия. На много места ще се опитат да ви научат да имате конфликт с това, с егото си, с Личността си. Пратете ги на майната им, всичките ”светли възнесени учители”, те са Агенти на Матрицата…Без тези концепти, Играта е невъзможна, а Брахмапутра е просто инкарнационна мутра, която иска от вас да захранвате определени егрегори.]

”Его” се разбира тук като почти синоним на ”аз”, според дефинициите на думата ”его”, използвана от човешките интелектуални течения, но не само от тях. Това означава, че Егото не се вижда като отрицателна част от ”Аза” за разлика от Карл Густав Юнг, който казва, че Егото е това, което е резултат от унищожаването на Аз-а. Думата ”Его” просто идва от оригиналния си латински корен Ego, което означава АЗ, чисто и просто, без никаква положителна, отрицателна или унизителна или дегенеративна конотация. Аз – и какво е, такова!

Етера се дефинира с помощта на най-добрите възможности за разбиране, които имаме, като: свръхвисокочестотно вибрационно потенциално енергийно поле, което се подчинява на динамиката на потока, или вектори на енергийния поток, съответстващи на това, което е дефинирано в динамиката на флуидите. С други думи, има течни качества. Че дори в библията се споменава като “небесните води”, разбирайки, че по някакъв начин това вече е известно. Научихме много малко за това как самият Етер работи като субстанция, тъй като основно в момента, в който го наблюдаваме като субстанция, ние му придаваме качество, отделно от останалите. С други думи, ”Етер” като определение е едно нещо, а не друго, унищожавайки това, което е в процеса, тъй като всяко определение, което можем да му дадем, ще се окаже недостатъчно и то ще бъде не само това, което казваме, но много повече, тъй като това, което казваме е, че етерът ще определи всичко, тъй като той е всичко. Но ние винаги ще се проваляме, като никога не можем да го дефинираме поради необятността, която представлява, и ограничените ресурси на нашата способност да го разберем и говоря от гледна точка на напредналите междузвездни общества. Остава да го дефинираме повече в областта на философията, отколкото на твърдата наука, тъй като последната ще го разбере само от собствената си ограничена, технологична гледна точка.

Но в рамките на това, което е научно известно, от гледна точка, която споделям на практическата приложна твърда наука, по отношение на познанието за напредналите междузвездни Цивилизации, е следното:

”Етерът” не е между нещата, нито е някъде, но всичко е ”Етер”. Тъй като може да се разбере, че поне част от това, което може да бъде измерено от него, не е между нещата, не е нещо междинно, нито първо, нито последно, нито е някъде, а по-скоро всичко е ”Етер”. Той работи като течност, която мнозина наричат ​​”Универсален Разтворител”, което е вещество, което на теория разтваря всичко съществуващо. И в рамките на същото разбиране за физическите субстанции, тази, която най-много съответства, или тази, която би се доближила най-много до дефинирането на ”Етер”, би била водата.

[Бележка Nahuatl: спираме с кавичките в ”етер”, от тука нататък думите такива каквито са…]

Известно е, че Етерът наистина работи на нещо като принцип, който е много подобен на това, което на Земята наричат ”​​динамика на течностите”. С други думи, Етерът се държи като вода в много от своите наблюдаеми аспекти: намирайки се някой, или нещо, вътре в него, той/то не е като рибата, която живее само в своята среда във водата. Те текат и се смесват един с друг, обединявайки своите молекули и се движи в сложни потоци в зависимост от стимула, който получават. Етерът има поток или посока на потока на неговата потенциална енергия и този поток ние разбираме като гравитация. Вече от по-философски гледни точки, но на ръба на това, което е разбираемо от нечовешката наука, се разбира, че това е чисто съзнание. Отвъд това е непостижимо, невъзможно за измерване, още по-малко за разбиране. Така че виждайки и наблюдавайки Етера, наблюдавайки всичко, което съществува от гледна точка на Същество с ум във висока плътност, поради липса на по-добри думи и имена, и от емпиричното разбиране на ”същество с тази способност за разбиране”, Етерът е обобщен в амалгама от свои собствени идеи, логическа прогресивна последователност от умствени преживявания, дадени от самото Съзнание, което го съставя. Развитие на идеи като в последователността от мисли, които има Съзнанието, които определят потока или посоката на потока на потенциалната енергия в Етера, тъй като тя е една и съща без отделяне или разделения. Потокът в потенциалното енергийно поле е потокът или развитието на идеите на това Супер Съзнание в него, и този поток е това, което ние разбираме като гравитация… 🙂

Бордовият компютър на моят кораб, и въобще на нашите, но не само нашите кораби, е обучен като това Супер Съзнание, за което говорих по-горе, той вижда всичко като енергия. Не като позиции на карта като при земните карти с координати, тъй като идеята, или концепцията за позиция, нещо ”тук”, и следователно не ”там”, е относителна към емпиричната интерпретация на етерното поле и не определя самия Етер. С други думи, това е гледна точка по отношение на група ограничени понятия, които нещо или някой, който има Аз-концепция или Его, е генерирал като идея. Това означава, че разстоянията са само идея, базирана на относителната гледна точка и ограничена до някой с Аз, с идеята да бъде някой и следователно не някой друг. Което ни води до принципа на не-локалността.

Принципът на не-локалността определя, че няма места в Етера. Няма разстояния, няма точки на карта. Тъй като това се генерира само от набор от идеи, които някой притежава и които ще бъдат свързани само с този субект и не се прилага по същия начин за други субекти, които притежават друг набор от идеи. Прогресията на идеите, логическата мисъл, която оформя серия от последователности от опит или идеи в рамките на поле, генерирано от съзнателно същество, е времето. И тъй като всяко Същество със Съзнание ще има свои собствени идеи и своя собствена скорост на мислене, времето може да бъде относително само към това Същество и не се отнася за никое друго Същество. Той/тя/то си има собствено време, всички сме собствени време пространствени линии, отделни. Повече от подобни в зависимост от споразуменията, които споделяме помежду си, без значение на какво ниво, дали в материално съществуване, дали в етерна форма, или в духовният свят. Между другото, духовният свят е в същност отново Етера…

По същия начин разстоянията също са относителни към тълкуването на някое Същество със Съзнание, и неговите събратя с подобни перцептивни/честотни споразумения. Тъй като разстоянията могат да бъдат измерени и разбрани само по отношение на времето, чрез съотношението на скоростта и изместването в рамките на споменатите разстояния. Накарайте разстоянията да останат само като забавна концепция в ума ви 🙂 те не са реални. Така че съществува не само концепцията, че всичко е сега, и че времето не съществува, тъй като то е само възприятие, а не нещо отделно от този, който наблюдава, но също така, че всичко е тук, всичко е сега.

Това, което генерира прогресията на Времето, е потокът от идеи, който на свой ред генерира опитности. И това, което генерира разстоянията, е само времето, приложено към идея или набор от идеи, които те интерпретират или самоинтерпретират като разстояния. Тази мисъл ни кара да дефинираме понятието ”междуизмерно”, както твърдят много хора, от гледна точка, че ”извънземни не съществуват и това, което виждате, е междуизмерно”. Отново, използвайки лошия човешки навик да мислим, че ако е едно нещо, то не е друго, едновременно, губейки идеята за включването на няколко причини в една единствена, от тази гледна точка е вярно, извънземните са междуизмерни. Но всички сме мултиизмерни, включително и земното Човечество.

И това може да се поддържа от същата гледна точка на самите Извънземни, тъй като, както току-що обясних по-горе, същата нечовешка наука определя Етера като единична маса без локалност и без време, тъй като тези две концепции зависят само от гледната точка спрямо всеки наблюдател и перспективите на ”той самият”, като Съзнание. Това ще рече, че от гледна точка на Етера всичко е сега, и всичко е тук. Вселената, както я обясняват с човешката наука, съществува само в рамките на самата дефиниция на човешкото възприятие, използвайки ограничени мисловни инструменти, наречени ”наука”. С други думи, дефиницията за това как съществува Вселената и какво е тя и как работи само като модел, който зависи от това, което се приема от човешката наука във всичките й области на специализация, астрофизика, математика, квантова физика и философия. И важи само за тези, които приемат този модел на разбиране за свой.

Но от разбирането на не-човешката наука за междузвездните Цивилизации, тоест там, където те вече прилагат своята наука по практически начин, а не по теоретичен начин, както се случва с човешката астрофизика, времето и разстоянието не съществуват повече от като възприятията на даден индивид със Съзнание и ум. И те могат да бъдат приложени за практически цели с помощта на машини и артефакти, които се подчиняват на правилата, установени от разбирането на тяхната наука.

Този набор от правила, както се разбира в рамките на не-човешката наука, на всички високо междузвездни Цивилизации, гласи, че цялото поле на Етера се тълкува като потенциална енергия, която ще има точна и уникална измерима честота. Честота, която определя потенциала на енергията, натрупана в референтна точка, и потока или движението на споменатата енергия в поле, като по този начин смесва концепцията за не-локалност и не-време, с възприятието и разбирането на споменатите Същества, които поддържат този вид наука. От нашата гледна точка като Създания със Съзнание и тълкуване на времето и разстоянието, от нашия собствен емпиричен опит да бъдем ”живи”, ние интерпретираме тази точна и измерима честота, за която говоря по-горе, като точки на традиционна карта на разстоянията и като обекти, които съществуват в тази карта. И да, знам че е доста сложно за разбиране 🙂

Но от най-разширената гледна точка и същата, прилагана от мощните навигационни компютри на междузвездните ни кораби, ние виждаме само енергийни модели и взаимодействия между споменатите енергийни модели, смесване и формиране на други модели чрез влияние един на друг в рамките на поле от потенциална енергия, без пространствено-времева локалност. Всичко е в Етера, всичко е Етер. Тоест, ние виждаме само числови модели с математическа връзка един с друг, които представляват стойности, които от своя страна представляват неща, разстояния, и динамика на движение. Ние не виждаме места или обекти така, както бихме ги виждали вие на екраните на вашите летателни апарати…Това математическо числово поле, което представлява енергийните стойности в рамките на високочестотно вибрационно поле, наречено Етер, не е нито повече, нито по-малко от Матрицата, която от гледна точка на Земята може да се тълкува като цифрова.

[Бележка Nahuatl: Земната Матрица си има математическа формула, или съвкупност от формули, които технологията на техните кораби разчита моментално, и на всичкото отгоре, изхождайки от всичко, което беше казано до тук за Етера – има капацитет да модифицира, защото работи директно с вибрационните честоти на всички полета. А реално няма ”всички полета”, или ”други измерения”, няма разлика между 3Д и 15Д… всички е Етер, всичко работи на този принцип за не-локалност, самото Съзнание работи по този начин, и когато по време на курсовете ”Въведение в опитностите извън тялото, и осъзнатото сънуване” ви уча да ”виждате без да виждате”, реално правим същото… всичко е в това, какъв концепт има всеки един от вас за време пространството, а това е въпрос, на който социума никога няма да ви научи да си намерите масов отговор, такива няма, има само лично търсене, и следователно някой може да стигне до определени отговори само на лично ниво…Обяснявал съм ви много пъти принципът на доминантната вълна, именно на базата на този основен принцип от физиката, и радио технологиите, работят и техните технологии.]

И тъй като всичко, което е вътре в математическата енергийна матрица, е енергия а нашите компютри вече я виждат като такава на субатомно ниво, тогава енергийно-математическите стойности, които я съставят, могат да бъдат модифицирани, като по този начин поемат контрола върху околната среда , над самата Матрица.

Обясняваме как работи тази математическа енергийна матрица:

Всяка частица, която съществува, носи енергийна стойност и съществува като частица, а не като енергия само от определени гледни точки, но не и от други. Това, което определя една частица е, че тя не се държи като вълна, а като определен обект с маса, отделена от средата, в която се намира. Това, което определя и произвежда споменатата частица е, че тя има хармонична честота, която произвежда ефект на стационарна вълна, което концентрира потенциалната енергия в определена непрекъсната точка, като по този начин създава частицата, която на свой ред, и чрез повече хармоници на честота, създава по-сложна материя. Както е обяснено в Механика на проявлението. Така че всяка частица и следователно цялата материя ще има специфична математика, която я съставя. А хармоницата на една честота се разбира от не-човешката наука като движения в рамките на потока на гравитационното поле.

Всичко, което съществува, има Съзнание, тъй като се поддържа от математическото енергийно действие на полето, което го заобикаля, и всичко, което съществува, има Съзнание, защото всичко е Етер, както е обяснено по-горе. Няма разделяне на нещата без съзнание и със съзнание, тъй като всичко е една маса и всичко, което съществува и ние разбираме като обекти, неща, енергия, всичко, е Етер.

За привързаностите към идеите, които формират концепцията за Егото и Аз-а:

Тези идеи, от които хората не се отказват, това, което ги определя като такива като това, което са, а не някой друг, създава и представлява поток от гравитация в поле, което е Етерът, както обясних подробно по-горе. Тъй като тези идеи са повтарящи се, те се подхранват, създавайки поток или поток от специфична енергия в полето, с измерима и възпроизводима математика. И какво е повтарящо се енергийно поле, което се захранва? Математическият модел се интерпретира с уравненията, които управляват динамиката на вихрите, или математика на вихрите. Това означава, че тази динамика на вихрите създава един и същ тороид. Една и съща тороидална система.

Ние сме като вихрушки от вятър, които се раждат от етерното поле на атмосферата, която ни заобикаля, обикаляме няколко пъти, избърсваме всичко по пътя си и след това, когато енергийно-математическата динамика, която ни е хранила, свърши, отново се разтваряме да бъдем просто въздух, това, което винаги сме били и това, което винаги ще бъдем. Това е една малко по-метафорична представа за това, което всички сме, имайки в предвид Етера. Но не само Съществата със Съзнание и самосъзнание са такива. Всичко, което е материя и енергия, също е такова. Всичко се храни само, всичко се поддържа от собственото си действие и тази математика на вихрите (Тороиди), която управлява всичко, което съществува, това са хармониците на честота, която поддържа материята като такава в поле от потенциална енергия, което е Етерът. В преди наши разговори беше обяснено как действието на хармониците с честите създава стационарна вълна, която от своя страна ще създаде нова частица, която от своя страна ще се съедини с други, за да образува материя. Но макар и правилно, това е линейно обяснение, следователно донякъде опростено. Като в една хармоница, която възниква и се движи във времето (затова е хармонична). Това означава, че това обяснение вижда времето само по линеен начин, както се тълкува на Земята, а не по сложен начин, както се разбира от не-човешката наука.

В това обяснение на механиката на проявлението липсва компонент. И този компонент е този, който току-що обясних по-горе: хармоницата на честотата, която държи частица, се развива с математика на енергийните вихри. Всичко се самозахранва по тороидален начин. По начина, по който енергията се рециклира вътре в себе си. Въпреки това, както повелява и цялата вихрова математика, има и константа от фактори на външно влияние на тороида, тоест на енергийно-математическото поле, което го заобикаля. Прилагайки това към човек, ако дадена частица или индивид е самозахранващ се тороид със собствена вътрешна математика, той също ще бъде повлиян и ще се види не само повлиян, но и като продукт на другата енергийно-математична динамика, която го заобикаля. Това означава, че тороидът не е сам, а се захранва от полето, където се намира. Поле, което го формира и определя точно както въздухът формира, поддържа и разсейва вихрушка. Тогава тороидът, който образува всичко, което е материя, също се влияе от външни полета, които от своя страна, ако се самозахранват и самодефинират, също са тороиди. Така че математическата енергийна реалност на Матрицата, където се намираме, е тороид в друг тороид, до безкрайност. Защото тази динамика на тороидалната енергия започва от най-малката частица до супер клъстерите от галактики и много повече.

Така че с моето дълго обяснение можете да интерпретирате всичко, което ни заобикаля, времето и пространството, материята и енергията, с фактори и числени стойности, които представляват маси, и тяхната прогресия с математическа връзка между тях създава пространствено-времевата рамка, там където са. И както обясних по-горе, нищо не е отделено от това, което го заобикаля, всичко влияе едно на друго, всичко формира едно нещо и друго, което на свой ред ще формира други, всичко в Цялото, което е Етерът и самото то е Първоизточникът или Източникът. Нищо не е отделно и всяка промяна на математическо-енергийния ред ще създаде ефект, който ще промени цялата система.

Тъй като това, което ни заобикаля, ни помогна да се формираме, нашата концепция за Его и Аз, ние не сме само продукт на нашата ”свободна воля”, но можем само да предприемаме действия и мисли, които са в съответствие с полето, в което сме са потопени и това ни определя толкова, колкото ние определяме полето със собственото си Съзнания, като Съществата които сме в момента, всеки с неговото си разбиране за реалността. Разберете, че всяко нещо, което съществува, има свое собствено Съзнание. От тази гледна точка е трудно да се твърди, че има свободна воля като такава, тъй като ние не сме отделни единици от другите, а сме възли в поле, което на свой ред формира други по-разширени полета и т.н. Като може да разбере енергийно-математическата матрица, бордовият компютър на моят кораб може да управлява честотен модулатор, наречен или магнитен двигател, или притегателен лъч, за да промени Матрицата и нейната математическа енергийна динамика и да може да вмъкне обект, ситуация или човек в нея.

След това, тъй като реалността се състои от повтарящи се енергийни процеси, които на свой ред образуват други, тороид в математическия енергиен тороид, никога няма да е възможно да се вмъкне обект от един тороид в друг, без също така да се създадат математически вериги от хармоници на честота. това, което се вкарва в тороида на приемника.

Eто как се прави: Един обект не се вмъква в приемно място, а по-скоро математическите енергийни фактори и тяхната връзка с околната среда, която от своя страна ще формира споменатия обект, се създават чрез налагане на енергия. Примерно да вмъкнем Същество, било то човек или не, предмет, или дори цяла ситуация или случване на дадено място, в даден момент. Възможно е много добре да се дефинира една плътност като погрешно наречената 5D, или погрешно наречената 3D, като тороиди със собствена енергийно-математична динамика, която от своя страна е уникална и също отделна от другите, които също си влияят взаимно. Това означава, че не можете да въведете обект, човек или ситуация от един тороид в друг, без също така да създадете причина защо този човек, обект или ситуация съществува там на първо място. Което пък обяснява защо нищо извънземно от 5D не може да съществува като такова в 3D без същата енергийно-математическа динамика, която поддържа 3D, нормализирайки го, образувайки необходимите уравнения, които поддържат споменатото извънземно нещо, идея или същество в рамките на 3D матрицата. Тоест, чрез въвеждане на всяко нещо, човек или ситуация, вие също така ще създадете логична причина, поради която то съществува на мястото на приемане. Тъй като 5D включва 3D, причината, поради която нещо може да бъде пренесено от 5D в 3D, вече е включена в неговата математика, но не и обратното, защото, както обяснихме преди, 3D не включва 5D, следователно му липсва енергийната математическа динамика, която го оформя.

Р: И въпрос в този ред на мисли, в рамките на 3D… когато вмъкнете нещо от 5D… как се генерира? Само ли? Какъв е процесът?

S: Процесът е математически. Тоест, ако има предмет, да речем някакво гърне от Плеядите изработено от материал не съществуващ на Земята, и той е поставен там като доказателство за съществуването на Извънземни, самото присъствие на гърнето ще повлияе на полето около него. Неговата математика не само включва стационарните вълни, които го поддържат като обект с маса, но също така създава времевия поток, който поддържа споменатите вълни. Тоест, за да има енергийна динамика, която поддържа съществуването на съда, трябва да има предходна динамика, която поддържа текущата, и споменатата предходна динамика е защо е там, кой го е поставил, откъде идва, откъде закупено е, кой и как е донесъл от склада, фабриката, как е направено, с какъв материал. Като се има предвид, че това е манипулация от гледна точка на Етера, всичко се засяга временно и без локалност, тоест ретро-действието на динамиката, която обяснява съществуването на обекта, няма значение.

Р: Благодаря. И още нещо. Говорим за 3D – 5D… но те всъщност не съществуват, те са просто ментални състояния. Няма значение дали си на Земята, или на Плеядите, можеш да бъдеш в 5D или в 3D. Как се прилага това тук? Несъществуването на плътности и вмъкнати обекти?

S: Всичко е ментално, целият математически енергиен поток, за който говоря и който обяснявам днес в първата част тук… са флуктуации и потоци от идеи в полето на Съзнанието, което е Етерът. Така че плътностите са просто ментални състояния. Ето защо един човек ще види извънземно доказателство, например кораб, но друг ще види балон с газ, който свети със светлината на Венера. Друг момент от изключителна важност е, че когато вмъкнете нещо, обект, ситуация или човек, това се случва, както с привличащия лъч от двигателите на кораба, който може да ”отпечатва или принтира” всичко, така и докато ”нещото” слиза на Земята или през портал или каквото и да е, просто трябва да поставите обектът по изкуствен начин, както казах. Работата е свързана с вибрационните честоти на всичко. В случая с  лъча, отпечатването на точната динамика на математическите енергийни стойности за формиране на предмета от 5D в 3D, и няма да се налага да отпечатвате или модифицирате цялата 3D земна причина, поради която той съществува там. Лъча ”изработва” енергийната матрица на обекта сам по себе си.

С други думи, просто като поставите нещо там, ще се създаде енергийна верижна реакция с вечно действие, което автоматично ще формира причината за съществуването, което държи обекта, човека или ситуацията там. Просто поставяте обекта и Матрицата ще промени стойностите си. Със същата маса на обекта и пропорционално на енергията на обекта.

Тъй като всичко е взаимосвързано и всичко засяга всичко напълно, от основата, която е Етерът, тогава ”преди” и ”след” не съществуват, те просто СА…защото така искаме да бъдат. Принцип на не-локалност.

[Бележка Nahuatl: между другото, тези същите принципи дирижират и самите инкарнационни процеси, това е емпирично доказателство за Едновременността на Съзнанието. Тези от последователен тип, са по-скоро био роботи, и реално се съмнявам, че имат душа различна от някаква форма на изкуствен интелект.]

Защо ще се появи една причина, а не друга? Просто поради математическата енергийна близост на по-благоприятни възможности, тъй като те се влияят по-лесно от други възможности, ето защо, ако вмъкнем нещо във Финландия, причината ще бъде г-н Олсен, а не г-жа Ернандес от Ла Пас, Боливия. Защото НЯМА да има смисъл и логическият смисъл се подчинява на математически установени модели и това до абсолютна сложност/точност.

Р: Разбира се, но от ваша гледна точка това би било вмъкване на памет, макар и етерно генерирано, и за това, доколкото разбирам, това са етични причини, поради които не можете да вмъквате обекти, нали? Това, което казахте, много добре обяснява защо.

S: Да, защото бихме създали това, което някои наричат ​​”ударни вълни в приемащата Матрица”, които не са нищо повече от промяна на реалността в резултат на действието на математическото енергийно пренареждане на самото място, или плътността/измерението.

Р: Разбирам защо това може да се счита за инвазивно тогава, защото поради тази причина, за да се самогенерира нещо, вероятно ще трябва да повлияе на спомените на хората, които ще бъдат в контакт с въпросния обект. В този случай това ще са фалшиви спомени. Така че това би било натрапчиво и неетично. Представяне на спомени на друг човек, освен ако този човек не е с произход от приемната Матрица…..ясно. Имам още един въпрос: a ако искаш да доведеш някой, или да инсертираш предмет да речем от някоя планета в 5D частта на Съзвездието Орион, до вашата, до Темер в Плеядите, какво би се случило? Пак ли е толкова сложно?

S: Не, тогава вече е няма сложността, защото е в рамките на същата математическа енергийна динамика, погрешно наречена 5D. Едно и също пространство е, като Делхи и Ню Йорк, колкото и да са дистантни според възприятието за дистанция и разстояние. Едни и същи математически модели на 5D Матрицата, става много по-лесно така.

5D включва 3D, но не и обратното. С други думи, ако извадите нещо от 5D и го вмъкнете в 3D, ще се наблюдава само 3D геометрията, математиката за съществуването му. 3D е по-малко сложно, не включва основните аспекти на 5D, няма формулите, които управляват 5D математиката-енергия на реалността и параметрите на физиката, които са малко по-различни тук. Да речем, че 5D работи със 7-цифрена енергийна математика, докато 3D само с 4 цифрена.

[Бележка Nahuatl: отново по странните за мен стечения на обстоятелствата, съм писал по тези теми години преди да се появи информацията за Тайгетянците, именно за същите теми, и тези от вас, които ме четат от години го знаят добре…По тази причина правя тази серия, защото прекалено много неща съвпадат с моите собствени знания и теории, и когато се появиха, просто бях страшно изненадан.]

Така че 3D не разбира енергийната математика на 5D и я интерпретира само чрез ”закръгляване” на числата, които представляват динамиката, математиката на въведения обект или човек, или пък ситуация/случка, което кара 3D огледалните образи на хора, или живи същества например да изглеждат като деформирани карикатури на обекта или човека в картината. 5D има по-голяма сложност.

Това също така отразява защо ДНК става по-сложна с течение на времето, увеличавайки се в сложност при по-високи плътности, макар че реално няма ”отделни плътности, или измерения, всичко се намира в Съзнанието”, и това е само начин за вербализиране или обяснение на измеренията/плътностите. Всичко е състояние на ума и възприятието….

Надявам се, че съм казал неща, които имат смисъл и че се разбира. Това са много сложни за разбиране тематики…

 

——————————————————————————
Съобразно ЗАПСП, и ЗИС

Всички материали в Блогът на Nahuatl подлежат на Copyright©
——————————————————————————–

error: Съдържанието е защитено и подлежи на Copyright съобразно българското законодателство (ЗИС и ЗАПСП)! Опитващите се да копират съдържание оставят следи! Защитният софтуер ни изпраща вашите данни и локация.
Share This