Извънземни перспективи 2 – История на 3Д Матрицата, втора част

от | юли 2, 2018 | Извънземни Перспективи | 6 коментари

Здравейте, това е втората част на ”История на 3Д Матрицата” – Извънземни перспективи.

В тази част от историята, друг човек на име Р. говори отново със Swaruu, от Екипажа на този Тайгетянски кораб, за който ви говорих в първата част на тази серия.

{трета част може да намерите в този линк}

Всеки индивид, вижда, и възприема само това, за което е подготвен…И така, ако някой не представи масово алтернатива, Човешката Раса на тази Планета Земя, никога няма да научи, че има алтернатива…има милиарди алтернативи.

////////////////////////////////////////////////////

Никой не е по-перфектен роб, от този, който не знае, че е роб.

//////////////////////////////////////////////////

Говори Swaruu:

Съзнанието на земните хора, е това, което генерира реалността. Това е първата задача, към която трябва да се изправите, за да проумеете как действа целият този рептилиански mind control, наложен върху вашата раса. Трябва да бъде обяснено на хората, това е базата на всичко останало. Говорейки относно 3Д, цялата информация, която достига до мозъкът ти, идва от към 5-тте ти сетива. Всичко е възприятие, и правила, които, когато се раждаме, слагаме там, за да знаем как да интерпретираме нещата от физическият живот. Вътрешният свят е като огледало за външният. Ако един човек е потопен в начин на живот, пълен с проблеми, и мъчение, тогава заради закона на привличането, той ще продължава да материализира същото.

{Бележка Nahuatl: Доста пъти съм ви обяснявал, че този закон на привличането, съвсем не работи по начина, описан в известната книга ”The Secret”, която стана хит сред лелките с амулетите…Swaruu потвърждава, че законът работи на принципа ”подобното привлича подобно”, и е невъзможно просто с мислене и желание, нещо да ти се материализира просто ей така. 3Д Матрицата не работи по този начин, тук е нужно действие, някакъв вид правене на нещо, което да доведе до постигане на дадената цел. В 5Д както съм ви казвал, е различно, в 4Д също е различно, там закона на привличането директно реагира на Съзнанието и е валидно правилото за мисъл – форма. Демек, няма нужда от ”чак толкоз правене на нещо”, а самото 5Д реагира абсолютно директно в повечето си аспекти.}

Всичко е въпрос на възприятие, ти буквално създаваш собствената си реалност, базирайки се на това, в какви неща си насочил вниманието си. Вселената няма концепти за ”добро” и ”зло”, тя не разбира какво е доброто и злото, просто знае, че това е което ти проектираш, и ти отвръща с повече от същото. Така функционира в базовата си част закона на привличането. Всички са подвластни на този закон, харесва им, или не, знаят, или не знаят за това. То е все едно като гравитацията на една Планета, искаме или не искаме, тя е там, и оказва влияние върху нас. Тогава, знаейки как работи Вселената, е възможно да се моделира и да се модифицира самата реалност. Това може да се случи индивидуално, или колективно, създавайки ново правило за това, как ще се интерпретира новата реалност.

{БАХТИ! ВСИЧКО Е ИНФОРМАТИКА и езици за програмиране!!!!!! Няма никаква разлика, НИКАКВА, между писането с Java, или който и да е друг език за програмиране, и това, което казва Swaruu}

И точно тук влиза в роля контролът над съзнанието, the mind control. Това е факт, и е тъжно, че е така… Човешката раса е манипулирана от към най-базовите си възприятия, от друга раса, която е интелектуално по-висша. Знам, че ”интелектуално по-висша” звучи малко….зле, но тази е самата истина. Земните хора не са най-интелигентната раса в Космоса, както до сега мислеха вашите учени, и както елита ви караше да вярвате, тези, самите манипулатори на Матрицата. Така че, трябва да разберете, че е нужно да полагате усилия с това, което ви е под ръка в момента, за да може да се противопоставите на този интелект, който ви контролира, и знае стъпките ви, с предварение от няколко хода. Не, че хората са глупави, и не могат да имат същото ниво на интелект, като расата която ви контролира (Рептилите), не. Просто това, което се случва, е че вас ви предпоставиха да функционирате с по-малко капацитет, в контекста на това, че те ви експлоатират.

{Бележка Nahuatl: В други разговори, които няма да покажа тук, за сега, те казват, че земните хора са със статус на богове, ако са съзнателни за целият си капацитет. Тоест ние по нищо не се отличаваме от тях, и от останалите 5Д раси, освен във възприятието, и идеите, които ние самите имаме за себе си.}

Ако контролираш възприятията на хората, начинът по който гледат на реалността, то ти контролираш това, което хората проектират и манифестират в крайна сметка сами за себе си…Това, което генното инженерство на Земята все още не може да проумее, е че не може да се стигне много далеч, модифицирайки по изкуствен начин гените, движейки материята. Това последното не може да се приложи на Матрицата, или на външният свят вътре на самата Планета, то афектира генерално гените на хората. Физическите тела, като биология, не съдържат своят генезис в материята. Те са като рефлекси, като огледални образи на духовният свят. Дори така, разделението между духовният и физическият свят, се разбира като ”разделение” единствено при вас на Земята…заради вашето влечение да изследвате нещата като ”сумата на отделните им части” – редукционизъм. Но реално не е така, в истинската реалност, всичко е ”пакет”, част от едно цяло, където физическият свят е част от духовният, където няма ясни разделения, само разлики във възприятието на отделните индивиди, които зависят от нивото им на Съзнание. Тоест от фреквенцията на вибрационното им поле. Tоест, най-успешната формула, която една раса използва, за да модифицира гените на друга раса, е да направи така, че дадената раса сама да модифицира гените си, възползвайки се от самата креативност на Съзнанието. Това се получава в случаят на Земята, с този ментален контрол. Гените сами по себе си са създадени така, че самото Съзнание да може ги променя и модифицира, да ги изгася, или пък включва, да изпъкват едни за сметка на други, или пък да създава чисто нови секвенции от гени. Гените са молекулярна структура, от този тип, който вие наричате ”свещенна геометрия”, те са рефлекс на вниманието насочено върху потенциалната енергия, за да може Съзнанието да създаде нови енергийни точки към които да се ”приземи”. Тези точки имат свойството да се манифестират като материя. В случаят, даден ген, и след това цяла секвенция от ДНК. Когато съществува даден вид потенциална енергия, такава, която може да се използва креативно, и върху нея се окаже влиянието на едно Съзнание, което има нещо в предвид, идея или нещо друго, и това Съзнание държи по определен, и постоянен, начин внимание там, тогава се създава един вид ”стационарна вълна”.

Има определени точки в стационарните вълни, които стоят неподвижни. Една стационарна въла се създава чрез интерференция на 2 едни и същи вълни (от еднакъв източник), с една и съща амплитуда, дължина на вълната или фреквенция, които се движат в противоположни посоки в дадена среда. Ако се окаже достатъчно внимание върху тези стационарни точки, те ще формират енергийните частици наречени ”атоми”, или атомната структура, и от друга страна когато се комбинират, те формират молекулите, които от своя страна са най-базовите части на една материална субстанция. Тоест Съзнанието има капацитета да генерира материята. Когато полето от потенциална енергия (така като Никола Тесла е обяснявал състоянието на материята, наречено ”етер”) получава стимул от едно Съзнание, това поле манифестира материалната част от дадената енергия, и създава формата, която е перфектният образ на Съзнанието, което я е излъчвало. Експериментът на Томас Юнг е една от най-първите стъпки на човечеството в тази посока, то е едно от първите ”почти потвърждения”, че Съзнанието генерира материята, а не обратното.

Това, което искам да ти кажа, е че ако контролираш начинът на възприятие на едно Съзнание, ти би контролирал това, което то проектира. Би контролирал, това, което Съзнанието създава като реалност, дори собственото му тяло. Именно тук се крие ”голямото как”, на менталният контрол върху хората от Земята. Единственото от което имаш нужда, е да имплантираш определени идеи в една част от населението. Реално това са правила, които те ще следват като модел на собственото им възприятие. Те ще започнат да възприемат, и проектират, реалността, според тези идеи, които ти си насадил сред тях. По този начин би успял да създадеш една чисто нова раса, и Душите, които влизат в нашата Игра, биха се заинтересували от новите видове опитности. По този начин би могъл да създадеш и една раса от роби, които да експлоатираш както намериш за добре. Така, че няма нужда от лаборатории, за да се мофицира генно цяла една раса. Както виждаш, много по-просто е. Да се манипулира генетиката по този начин, изисква много време, да, но това което тези раси от манипулатори имат е именно време, защото те не са от същото измерение като хората. Живеят там, където времето е манипулируемо, там времето е полу линейно, и те могат да чакат, търпеливи са.

Единственото, което трябва да направят хората, е да се концентрират върху това, което наистина искат за себе си, но не по начин, все едно да избягат от нещо, което не желаят, защото ако е така, то това насочва вниманието им отново, към онова, което не желаят. Това, от което най-много се страхуват манипулаторите, е да не би някой да си даде сметка за тази информация…Хората трябва да се концентрират върху това, което искат в рамките на свободната мисъл. Друг проблем се състои в това, че това, което хората наистина искат, също е манипулирано…  Тогава изхода е да се направи така, че да се промени ценностната система у населението, което въобще не е лесно, защото както ние самите сме верифицирали, не може да се променят хората просто ей така. Това, което може да се направи е да им се предложи, или да им се покаже, алтернатива, и ако това не им се покаже, или предложи, те никога няма да научат, че има алтернатива. В Космоса, извън Земята, сред другите раси, съществува следната класификация: първични и вторични раси. Една първична раса, е онази, която е послужила като база за създаването на други раси. Една първична раса е създадена, чрез интента и вниманието, на онова, което можем да наречем ”Първичният Източник”. Вторичните раси се създават, използвайки концептите за контрол над Съзнанието, за които ти говорих преди малко, без значение дали целта зад създаването на тази нова раса е креативна, и конструктивна, или пък е експлоататорска, и деструктивна. Погледнато от тази гледна точка, оригиналните човешки раси от Лира, Лирианците, заедно с всичките им варианти, включително и ние Тайгетянците, са първични раси, защото са резултат от интеншъна (Nahuatl: не знам как е на български…) на Първичният Източник, който от своя страна отваря вратите към нови опитности, за онези Съзнания, които изпитат желание да експериментират себе си като част от дадените раси. Човешката раса, е част от семейството на Лирианците, но вашето ДНК е модифицирано към 3Д Матрицата от друга раса, за това вие сте класифицирани като вторична раса. Обаче всяко човешко същество, и всяко човешко тяло, съдържа в себе си всичко нужно, за да може да се ”въздигне” генетично, а и като Съзнание. Единственото, което лимитира земните хора е самата идея, че са лимитирани. Живеете, мислейки че сте лимитирани, тогава законът на привличането ви дава още от същото.

Р. , искаш ли да ми зададеш въпрос, относно казаното до сега? Има ли смисъл, всичко това, което ти казах до тук?

Говори Р. :

Разбира се, че има смисъл Swaruu, всичко това ми вибрира много силно.

Говори Swaruu:

Мога да разширя всяко едно нещо, което ти обяснявам по-горе , да го направя ли?

Говори Р. : 

Разшири там, където смяташ, че Човечеството има нужда от тази информация. Но все пак, почакай, имам един въпрос, да. Ако човешката раса е част от лирианското семейство, но нашето ДНК е било модифицирано, лимитирано за функции само в 3Д, сигурно самото ДНК се модифицира допълнително от самата Матрица, защото все пак ние самите гененерираме това водени от менталният контрол, който е оказан върху нас, нали така? Тоест ние създаваме и тази част от контрола, става затворен цикъл, защото ние продължаваме да генерираме концептите, които поддържат и Матрицата. Така ли е?

Говори Swaruu:

Да, точно така е. Аз знам, че с това, което ти казвам, противореча много на вашите генетици, и даже на шумерските знания от историята, които са стигнали до вас, не е приятно това, да ви кажа, че в момента сте една вторична раса, и всичко което говоря противоречи много на status quo, но такава е истината Р. приятелю… Ако не познавате самата природа, самият произход на проблема, как ще го разрешите?

Също така казах, че вътре у всяко човешко същество се намира всичко нужно, за да се пробуди, да стане отново Създател, да пробуди цялото си ДНК, няма по-перфектен роб от този, който не знае, че е роб.

//////////////////////////////////////////////////////

Край на втора част.

До скоро.

error: Съдържанието е защитено и подлежи на Copyright съобразно българското законодателство (ЗИС и ЗАПСП)! Опитващите се да копират съдържание оставят следи! Защитният софтуер ни изпраща вашите данни и локация.
Share This