Извънматералните познания – механика на случването и точката на съзнание 2

от | сеп. 29, 2017 | Опитности извън тялото и знания свързани с ОИТ | 10 коментари

Продължение от Извънматералните познания – точката на съзнание и информация за аурата и нергийните тела

Сорка за закъснението…просто е така, не винаги мога да пиша, а по някога, както и сега се случва, се бавя с месеци. Знам, че се губи част от смисъла, защото информацията най-вероятно отдавна е позабравена, но все пак…

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ето я и следващата скица:

Всички черни точки представляват едно и също съзнание. Да речем съзнанието на бай Иван, в различни ”полу кръгове”, като този, който ви описах горе, тоест в различни пространства, които съдържат различни по природа информации, и са тотално различни по параметри, струкура, закони на ”физиката” и т.н

Забележете правата линия на която в единият край пише ”нула”, а в другият има знак за безкрайност.

С нула съм обозначил началото на живота, тоест самото раждане. Ако забележите точката на съзнание стои само по правата линия, която е същевременно и самата време-пространствена линия, в която бай Иван се е въплатил като човек. Абсолютно грешно ще бъде ако ви кажа, че точките на съзнание на децата са толкоз статични. Това съвсем не е така, напротив, до определена възраст е точно обратното. Точката на съзнание започва да се закотвя и да става статична в продължение на живота…”виновен” за това е самият социум със съответните за даденото общество социални параметри, като вярвания, религия, морал, структура на обществото и т.н Както и да е, нямам време да опиша подробно как се движи точката на съзнание на едно малко дете.

Забележете сега линиите. Има една драсната с химикал, и още 2 други съответно със син и зелен фолмастер. Линийката с химикал е 3Д пространството, тоест мястото където съществуваме тук и сега под формата на човешки тела с екстри 🙂 Зелената линия е 3,5Д пространството, тоест нито ”там”, нито ”тук”, междинната територия, която съвсем не е чисто енергийна, а е съставена от така наречената сутилна материя, която има свойства както сходни така и коренно различни с тези на физическата материя. Това е основното пространство, в което човек попада, когато сънува, дори когато сънува собственото си подсъзнание и личните си филми…Там попадат хората и в момента на смъртта си, това е изходната точка. Не забравяйте, че самото колективно подсъзнание се генерира изкуствено и представлява вид между измерна машина. Тази машина контролира холограмите както в 3Д, така и в 3,5 – 4Д. Ето защо постоянно ви повтарям, че не е полезно човек да има фиксирани в дадена идеология или религия знания…Имено щото попадаме първо в 3,5Д след смъртта си и там започва информационната обработка. От там могат да ни прихванат, даже самият процес е отдавна механизиран но ента степен.

Тук има едно огромно ”евнтуално”, защото евентуално човекът, бай ви Иван, никога няма да може да премести точката си на съзнание по далеч от нормалните сънища. Но също така евентуално, бай Иван ще стане тотално осъзнат сърфър, който волево ще се премества където поиска, използвайки само собственото си съзнание като инструмент, и стигайки до определено ниво, просто автоматично ще доминира перфектно всички останали надолу.

”Евентуалното” е основен фактор, който зависи единствено от инкарнационният план, заложен от В.А и от решенията, които самата Инкарнация ще вземе през времето на човешкият живот. Не забравяйте за свободната воля.

Всички процеси на ”събуждане” и ”осъзнаване” се случват в определени етапи от живота. Скоростта на случването тук зависи както от инкарнационният план с важните в него събития, така и от начинът, по който съответният човек реагира на случванията. Тоест стойте си у вас по диваните и чаааааакайте ли чакайте нещо ей така да се случи… Всичо с времето си, не е възможно отваряне на нови врати на възприятието ако човек не е завършил преминаването през старите. Ключът е интегрирането на изводите, забележете – изводите са критично важни, и начинът, по който това променя действията на човек от там на сетне. To be or not to be. Трябва да има координация между осъзнаване, интегриране на осъзнатото и действията след това. Както сам е казал Левски ”..дела трябват, а не думи”. Велика фраза!

[Ето сега една прясна случка от моето съществувание, която описва долу горе това с делата ….Материалът беше започнат преди около половин година и вече съм забравил как го бях започнал, но все пак го оставям така както си беше в началото, от ”няма никаква духовност” на долу пиша днес 30/09/2017г.]

Мозъкът, вашият най-голям враг:

Пример за това са ушите. Изхождам от гледна точка на тази естествена ”сензитивност”, която с времето дава съответното интуитивно познание, което позволява енергията на едно или друго ”нещо” да бъде разчитана буквално като ”почерк”. Нещо повече, то не е все едно ”запазената марка” на даденото нещо, то е цял информационен пакет подобен на холограма, който има ширина, дължина, дълбочина и механизъм за времево и ”извън времево” гледане. Всичко това се възприема моментално и синхронизирано с нормалното рационално съзнание, което аз наричам ”съзнание на тялото”.

Да се върнем на ушите и да приемем, че преместването на точката на съзнанието може да се осъществява по много различни начини, по някога съвсем спонтанно, както се случва и при мен, по някога съвсем целенасочено. Да си кажа истината, при мен се случва и по двата начина. Забелязал съм, че когато информациите преминават изключително през мисълта, тоест основната обработваща машина е мозъкът, тогава се случва съвсем нагласени изкривявания на информациите, защото самият мозък си е такава предпрограмирана машина. Той е направен да криви фреквенциите в посока на собственото си програмиране, а именно сърфирането през реалността от гледна точка на социума и неговите програми. Мозъкът е един вид ”адаптираща” машина, като в информатиката елементът, който предава командата от софтуера към съответната машина на разбираем за нея език. Тоест самото тяло и всичките му процеси, включително енергийните тела, двойници и т.н са предимно свързани с този тип съзнание. Сиреч в това да виждаш аури няма никаква духовност, ти просто си достигнал до знание за енергетиката на самото тяло, една беееегла частица от него…

Отново да се върнем на ушите, този път наистина >

Както знаете, ухото възприема вибрационните полета по много специфичен начин, не съм сигурен дали заради сама мембрана на тъпанчето, все пак аз нямам такива научни познания и говоря за знание от съвсем друго естество, но ухото с целият механизъм, който предава вибрациите на горе към мозъка и другите системи, е способно да ”изолира” в даден момент точката на възприятие, или мястото където се намира съзнанието. Разбирате ли?

Не е звук. Ухото възприема само част от вибрацията на звука, основната част от самата енергийна матрица на звуците се усещат в зоната на слънчевият сплит а не цялостно в главата, там попада само нужното, за да може мозакът като един tooner отново да изкриви фреквенцията, тоест информациите, и да ги пренасочи през собственото си програмиране.

Ако човек успее да достигне до там, че да започне да изолира едното от другото – би получил достъп до един съвсем нов тип възприятия…не-познати до сега нито на официалната наука, нито на голямата част от самите хора. Именно за това ви говоря – това е истинската телепатия. Пакетите информация са навсякъде и във всичко, всичко носи със себе си информация под хиляди различни форми и ако успеете да нагласите самото си тяло по начин, който да ви позволи да ”се раздвоите” до тази степен, вие ще се промените тотално… Един нормален всекидневен човек би се побъркал, защото тези хора са мозакът си..Те са съзнания на телата си а духовните им есенции просто изживяват нещата както все едно да се качите на влакчето на ужасите – вие изживявате цялата опитност, но не я контролирате… Това отличава единият от другият тип ”хора”. Слагам думата в кавички, защото за мен човешкото свършва с тялото, след смъртта нищо повече не е човешко и дадената личност, чиято роля играете просто спира да съществува за винаги. Там се сменят и законите на физиката…ако въобще мога да ги нарека така.

Мозъкът е основният ´´враг´´ на Духа. [Забележете кавичките, защото хем е така, хем не е баш така… ] Той винаги ще се опитва да ви натопи в познатото, в това, с което социумът ви е програмирал. Направен е така, че да пренасочва енергиите към базовото…Имаме критична нужда от него, до като сме хора, но решим ли да се върнем към духовното, трябва да знаем, че не можем да разчитаме само на мозъка. Можем да го използваме по предназначение за умствено вникване в информациите, като все едно ходим на училище. С времето и това се тренира. Също така с времето, мозъкът генерира автоматично ”сривове” в системата. Така се бори Тялото срещу Духа, въпреки че трябва да ги възприемаме като едно отделни части на едно цяло. Мозъкът се възползва от много деликатни моменти, генерира сривовете във възприятието примерно след стрес. Когато тялото е стресирано. Преминах през един инзключително тежък такъв момент, точно в този дълъг период, в който бях спрял да пиша статии. За това се бавех. С времето и ежедневието тялото се стресира, заради начинът на живот на човека в днешно време. Нито храната ни е на цяло полезна, нито повечето неща, които се налага да правим във всекидневният си живот. Мускулните групи, които не контролираме съзнателно се свиват с времето, натрупвайки още повече стрес в тъканите, за такива като мен, които нямат особено време за спорт в момента, това може да е и пагубно…Спортувайте колкото се може повече и по-често за да се отпускате, тялото трябва да се мори целенасочено, защото след спорт то автоматично се релаксира и отпуска стреса. Е аз нямаше как да го направя на цяло и се получи тя каквато се получи, болници и т.н Бях наистина зле. Бях я докарал до там, че преди няколко седмици спрях да си усещам цялата дясна половина на тялото, имаше съмнения за инсулт и се озовах неколкократно в болницата по спешност. Крайната диагноза – тежка форма на стрес. От този стрес, който се появява в най-малко очакваният момент, когато човек е релаксиран и прави нещо, което му харесва. БАААААМ – изтръпвах, и в крайна сметка изтръпванията станаха нещо като хронични и я докарах до там, че спрях да си усещам цялата дясна половина на тялото. Възтановяването от такъв стрес генериран от работа, проблеми, и главоболия е изключително трудно…Много трудно! Освен това започнах пак да пуша, което усложни още повече ситуацията. Вярвам, че сами усещате вибрацията на това, което ви споделям от личният си опит до тук… Стреса убива.

Не, че се правя на жертва, давам пример със себе си, не се базирам на нещо чуто или преразказано от някоя езотерична книга.

Мозъкът ВИНАГИ се възползва от такива състояния на тялото и започва да връща процесите назад. Човек започва да си мисли, че си ”губи силите”. При мен се появи и силна психосоматизация на симптоми. Тоест мислиш си, че изтръпваш целия, и наистина изтръпваш целия. Беше ми паднала буквално цялата енергия…. Всичко това, заради ежедневието и свръх чувствителността ми към всичко. Просто съм такъв, но за пръв път ми се случват такива сериозни неща. В такива моменти човек си мисли, че нещо ще му стане, и процесът бива подсилен от самият мозък…Заради притеснението, което е вариат на страхът (нещо, в което мозъкът е експерт от класа) започват да падат нивата на енергия и точката на съзнание се закотвя единствено в 3Д. Бях престанал всякакъв вид изживявания от ряз. Не исках да ги имам и спрях да ги имам целенасочено, защото това ме изтощаваше още повече. Стигна се до там с моята свъх сензитивност, че отделни думи започнаха да ми действат като все едно ме пробива меч в трета чакра. Отиде се невиде! Бях станал като мишена за всичко живо в астрала, и няма да ви казвам колко е трудно човек да се възтанови от такова нещо. Хем си слаб, хем продължаваш да си свръх сетивен, само че без нужната енергия се губи и част от волята и вниманието и всичко се превръща в един шибан хаос. Това се предава и във всекидневният живот….Напреженията стават още по-големи. Когато ме оставиха в болницата под наблюдение и ме дрогираха с диазепам, благодарих на хапчето за ефекта…Представяте ли си? Nahuatl, който за много от вас е ”бахти факира” падна от стола по врат 🙂 За туй ви викам – аз не съм критерий за нищо, не ме имайте за ”по-висш” от вас. На всеки се случва.

Как взема реверс Духът, и как се възтановява енергията ли?

Както ви споменах в предната статия нищо не е вечно….Няма как едно такова състояние да продължи прекалено дълго, поне при мен. Или оцеляваш или те убива с времето, стресът е така…стресът убива хората. Когато го попреживявах, случайностите ме срещнаха с един човек, който от 7 години е на диазепам по същите причини…Представяте ли си? Хем се  успокоих, хем го съжалих, защото наистина има много по-тежки случаи. Винаги, когато ви се случи нещо гадно мислете, че има и по-гадно 🙂 Никой няма да дойде да ви налива сила и енергия, зависи единствено от личната воля. Започнах да си почивам съзнателно и си дадох сметка, че аз просто съм позабравил да си почивам, и съм се заклещил в един аспект от моята зодия – да се опитвам да правя всичко перфектно. Дадох си сметка, че това е невъзможно, просто няма как нито да угодиш на всеки, нито всичко да е пвефектно. По-добре е да тече по някакъв начин, от колкото да не тече…Промених леко храненето си, започнах да релаксирам и се възползвах от това, че в семейството с имам физиотерапевт-остеопат. Всичко това, и забележете, че са си 3Д неща от всекидневието, ми върна мъничко силите. В следващият момент мозъкът вече се затруднява да продължи да генерира филми за страх и притеснение. Само с това! С тези леки промени. Тези дни добавям и спорт и дори съм си взел седмица почивка за да се досъбера, щото съм на части все още. На мозъкът му става още по-трудно само щото си го мисля, спечелвам битките една по една. Така се възтановява и волята, а с волята човек сам може да си възтанови енергията до край. Наложих си и една гимастика с волята, първоначално на ташак, но после стана сериозна работа…почнах да пуша с цел да ги откажа като упражнение за воля…Абе голям съм идиот! Няма какво да се лъжем. Не ми стига другото ами сега и това 🙂 Та никой няма да дойде да ми помогне или да ми влее сила и енергия, сам съм ги дробил (не ми е за пръв път), сам ше си ги сърбам до като ги изям с парцалите…

Та когато ви казвам, че човек може сам да се разруши, имам в предвид, че мозъкът се възползва от деликатните ситуации в живота, и генерира сривове в системата. Сривовете се изразяват най-често чрез притесненията, започвате да си поставяте под въпрос всичко…Ако усетите, че можете да умрете, както ми се случи на мен…..става много кофти. Никога не се опирайте из цяло на догми в такива случаи, използвайте единствено елементит, които вие самите виждате, че ви помагат на момента. Не забравяйте за това, че е опасно човек да остане фиксиран в едно вярване, идеология или религия. Доста народ, от тези с белите одежди, се върщат няколко крачки назад. Именно тази е мисията на мозъка в случая – бъди познатото. Това иска той. Такива хора, уж преминали през изживяването на дадена религия, лесно се връщат в стадото…От друга страна тези изпитания са нужни и полезни. Ако човек не успее да излезе, точката на съзнание остава фиксирана в 3Д, в тежките случаи това е за цял живот. Борете стреса дзверски! Като вълци! До последна капка воля, защото това може да ви спаси живота…При мен се случва за втори път, и за пръв път с такъв интензитет на стрес. Мозъкът никога няма ви остави на мира, и както ни прави хора, така може и да ни направи на маймуни. Дръжте се под контрол до колкото това ви е възможно, от този контрол зависи цялото ви възприятие.

[Току що се замислих, че явно не е случайно, че се спрях с дописването на тази статия…минаха много месеци и все нещо и липсваше…]

Основните познати пространства и механика на случването, 3Д, 3.5Д, 4Д:

3Д пространство >

Много хора, включително и аз, имаме едно такова странно вътрешно нетърпение… да речем, че просто си е човешко…

Всичко, което ви написах до тук е приложимо и към изкуственият интелект….Именно по този начин работят голяма част от технологиите на извънземните, и преди всичко така наречените ”между-измерни” технологии. Именно за това бих искал да говоря съвсем не официално с някой, който наистина се занимава професионално с физика..Едното е перфектно съвместимо с другото.

Точката на съзнание би бил софтуерът на съответната машина, или механизмът, който създава самата възможност за интеракция на машината.

Полу-кръгът, или мястото на ”съвпадане”, в което би попаднала тази точка на съзнанието е средата, която би се изследвала чрез един искуствен интелект, било то прост датчик или някоя много по сложна машина.

Това, което трябва да се нагоди са параметрите:

– За каква цел изследване ще се използва машината, да речем датчика, за да звучи по простичко.

– Каква е предполагаемата среда, която ще се изследва?

– Какво очакваме да открием?

– Какво целим да открием?

След като бъде даден отговор на тези въпроси, е напълно възможно някой да се опита да създаде изкуствено точка на съзнание и полу кръг…

Извънземните цивилизации, които контролират нашият свят са го направили преди милиарди години, преди еони линейно време, но в основата, те са открили начини да създадат хем изкуствена точка на съзнание хем чрез изучаване на параметрите на дадената среда – да нагодят точката на съзнание към средата която изучават. В по-късните етапи с напредъка на технологията, самите изкуствени точки на съзнание сами са започнали да е нагаждат към средата, в която се намират. Човешкият род скоро няма да стигне до там, ако въобще стигне, преди самата раса да бъде рестартирана….

Между пространствените генератори на реалност, за които съм ви говорил, и част от които е оснвната част на самото колективно човешко подсъзнание са машини от още по-напреднал тип, които като технология за Империите са както за нас микровълновите печки, правят вече обратното…Точката на съзнание, тоест ”софтуерът” им генерира самите полу кръгове…Разбирате ли? Ок…

Отново в мой стил, 2 часът през ноща е, трябва да се спи, време няма, файда май пак няма, тъй че с нормални селско стопански примери, ще ви споделя от моя гледна точка:

Как се случват нещата в 3Д?  (супер на кратко)

Предимно бавно, и както се казва – всичко с времето си. А защо е така? Защото за да се материализира нещо в 3Д среда (говоря обобщително, знаете че всичко е свързано и с енергиите, и има начини някои работи да се ускорят), то трябва предимно да се изработи физически, или нещо да се направи за да се постигне. Нужни са дела, а не само думи както е казал Левски. Нужно е директно участие и синхрон на физическото тяло и съзнанието в случването. Самата среда е такава, прекалено е плътна, тук не можеш да щракаш ей така с пръсти и да ти се появяват пачки с пари. Ако искаш пари, ще ти се наложи да си създадеш сам потока с мангизите, било то с учене и работа или с креативност и собствен бизнес. Аз примерно винаги съм работил за себе си, моя избор е сам да си създавам тази среда, за да бъда по-независим, и наистина така се случва, ама не щото съм магьосник, а защото съм си скъсал задника от работа и съзнанието от стрес по тая работа. Създал съм нужната среда.

Мога да ви давам примери до безкрай, но мисля, че няма нужда. 3Д изисква действия и синхрон тяло-съзнание в самите действия. Има и други важни елементи като примерно самите идеи. Всичко започва с една идея. Идеята първоначално се матизира в съзнанието, то я изживява, дори създава крайната цел, но на ниво 3Д е нужно и тялото да побачка 🙂 Нема начин да го … требе си бачкане и действия, с лежане по диваните и визуализиране просто нищо не се получава току така.

Съшо така го има момента и с привличането на ”подобно”, енергийният обмен, но то само доказва предното, което до сега съм ви написал. Ти бъди идиот и си визуализирай просперираща фирма у вас пред пайнер ТВ и ше има да чакаш да ти се случи…Подобното наистина привлича подобно, и како малко познавате себе си и действате целенасочено според това, някои неща в живота ще са ви доста по-лесни. Защо има класово разделение в човешките общества? Аз съм много ЗА класовите разделения. Защото един човек, който от млад не е успял да попие само простотия и си е фиксирал разни идеи като цел, в крайна сметка с течение на живота успява да ги реализира. Забележете – всичко с времето си. Или един тинейджър може да е адмирал, ако и да му се иска всеки ден до сцепване? Не! Нужно си е усилие, работа, учене, концентрация и т.н Възхищавам се на младите хора, които са устроени по този начин.

Енергийният обмен в 3Д бива материализиран чрез тялото и неговите действия. Дори и да имате способността да реализирате холограми извън 3Д, да ги програмирате за случване, и те да започнат да дават резултат в самото 3Д – в даден момент отново ще ви се наложи да полагате някакви усилия, минимални, или не чак толкоз минимални. Забележете, че самият социум в момента е направен така, че да ни го изисква, или някой ви дава всичко ей така? Колко от вас не работят и нямат някакви отговорности? Дайте да сме реалисти…Ако се затворим в някой манастир, някъде в някоя забравена от социума планина, може и да е по-лесно това, нещата да се получават без много услия…Ама а яж без да си сготвиш де? 😃😃😃 Я консумирай ”прана” в 8 милионен Мадрид…. През цялото време ви говоря от гледна точка на западняка, в който съм се превърнал, не знам дали забелязвате…

Много хора си мислят, че нещата тук трябва да се случат без усилия както учи Таоизма примерно. Ок, супер, ама в 6ти век някъде в Тибет или Индия…. Но много малко от тях са се реализирали до там, че да са изпълнени от вътре, до като живеят в днешното общество. На тези които са успели – ейваллах! 🙂 Аз още не съм толкоз напреднал.

Какво става с 3,5 и 4Д?     (пак супер на кратко)

В тази среда е малко по-различно. Може би си мислите, че до като сънуваме в 3.5Д-то сме чиста проба енергия, ама йок…Съвсем не е така. Там сме друг вид материя + енергия. 3,5Д е междинно пространство, към него са закачени повечето извънземни технологии за контрол. То е може би най-опасното място, където можете да попаднете съзнателно. Това пространство може да бъде сърфирано по много различни начини. На сън някои остават само там, други прескачат и в 4Д. Ще ви дам един кратичък пример за разлика между 3,5 и 4Д – придвижването. По време на осъзнато сънуване, когато искаме да се преместим някъде, ние го визуализираме и същевременно усещаме самото придвижване по някакъв начин. Някък си самата среда се придвижва по нас, усещането е подобно на това. В 4Д това липсва…Там няма преминаване на пространството, дори самите мисли не са мисли, а самото пространство някък си върви с леко предварение. Тоест няма нужда да го привличате, няма нужда от движения и местене на неща с воля. Там основната роля е на намерението, не на волята. В 4Д всичко се случва на момента. Всичко е базирано на намерението ви и си представете колко е трудно човек да контролира намерението си…В 3Д е почти невъзможно да сме на цяло съзнателни и да направим скица на намерението си, защо ще правим еди си кво?, представете си 4Д. Там лъсва истинската природа на човека с най-тъмните му страни на първо място. Възприятието е различно при прескачане от 3,5Д, различно е и при директно преминаване от 3 в 4Д. Не знам дали се разбира на цяло това, което искам да кажа. В 4Д реално сме в нещо като ”на излизане” от астралния свят, но не можем да го напуснем на цяло, зашото още сме живи и сме свързани с тялото, отвъд 4Д разходките са възможни целево и насочено само след смъртта. Определени индивиди обаче имат капацитет да правят прескачания, но за изключително кратко.

[…..когато ви казвам ”кратко”, това релано е грешно, защото там няма линейно време…4-5Д скока е тотално извън всичко познато на един човешки мозък, такива неща буквално не се помнят…..ако има спомен той е в стил ”усещане за еди какво си”, човешкият мозък не знае за съществуването на тези среди, и не може по никакъв начин да ги определи с нищо, от там след като сме будни, мозъкът няма аналог на нищо подобно и не може да генерира образ, който ние ”да си спомним”]

Повечето от пръстените на астрала са в 3,5Д, то върви някък закачено за Планетата и ако го гледате много от високо сякъш съвпада с магнитното поле на Земята. Дори имат нещо като ”полюси”, нещо като 2 окончания, от където реално се влиза и излиза в и от Играта.

[Корана описва изключително точно тези неща, описанията за създаването на не-материлания свят преди материалния, самите пространства, какво и кой ”живее” там, интеракции и т.н са изключително точн описани в Корана…..да, в Корана….подготвям статия и за това, базирана на лични опитности с исляма и някои изключително рядко срещани мюсюлмани]

Просто в това изменено състояние на съзнанието всеки пръстен от полето има дълбочина, ширина и е мултиизмерен. Тези полета имат граници и именно точката на съзнание и съответното превозно средство, или Двойник, могат да направят така, че да сърфираме там.

В 3,5 и 4Д няма нужда от действия на тялото, защото физическото тяло там не играе никаква роля. Мозъкът обаче да…Бах го у мозъка! И там се меси, особено в 3.5Д

Ето как:

Мозъкът е запечатал у вас възприятието ви за вас самите, и до като сте хора, вие (и аз също) ще се възприемате като хора, като личността, чиято роля играете в момента. Неизбежно е, и е така по План, тоест нормално е и е хубаво, защото именно това позволява на В.А да извлича такъв сорт опитности, за това сме приели Играта и я играем яко. Ако успеете да сте съзнателни за това на сън, ще може да прескачате много по-лесно в 4Д, защото точката на съзнание няма да е постоянно фиксирана в усещането ви за ”човек”, и че сте определена личност. Много е трудно да се постигне, и реално няма нужда от това до като сме хора, понеже при всички положения трупането на основните опитности се случва в 3 и 3.5Д. Такива циркове могат да ви се случат ако примерно сте религиозни и вярвате да речем в Сай Баба… или Исус Христос …. 😃😂 на мен ми е смешно, ама може и да е трагично….за вас. Никога не забравяйте, че всяко едно от тези пространства е населено…Къде с почти познати същества, къде с такива, за които никъде нищо не е казано.

Хубавото ако се случи нещо по време на такова ОИТ (ако сте съзнателни какво правите) в тези пространства е, че до като сме живи, ние винаги сме свързани с тялото и реално дори вътре в самата опитност, в 99,9% от случаите можем да се върнем в тялото автоматично. Мозъкът регистрира тези данни и решава на момента кое да запомним и кое да забравим. Всичко това, ъфкорс, може да се тренира….

3.5 – 4Д е буквално мисъл-материализация, с някои вариации в пространствата. Няма тяло, няма физическо усилие, но има действие, винаги има действие.

Сърфирането е перфектно възможно и в будно състояние. При мен поне е така.

Нека се върнем малко на бай ви Иван, и така да завърша статията….

Дали баце Ваньо ще може да преминава пространствата зависи от самият него. От енергийната му конфигурация, от инкарнационният му план, и от него като индивидуално съзнание. Защо са важни опитностите в живота, и защо всичко е с времето си?

Ако пуснем бате Ваньо да сърфира в 4Д осъзнато, без определени опитности в неговият живот да са го накарали да се промени, тоест да има нужната настройка за да понесе този тип възприятие – бай ви Иван просто ще изкукурига. Не, той буквално ще изкудкудяка, и е много вероятно да умре ако има такава опитност, в момент, в който не е подготвен енергийно. Как се променят енергийните конфигурации на човек? Примерно с промяната на характера…В течение на живота на човек му се налага да взема решения, които трябва да бъдат подкрепени с действия. Там се променят и идеите, и вярванията и всичко останало. Един човек минал през война, не е същият като преди войната. Хватката са изводите, които си е направил и как те са променили цялото му съществуване. Автоматично с тези неща се променя и самата енергийна конфигурация на човек. Не защото медитирате може да получите съзнателен достъп до 7ма чакра, не…. Бъркате се ако мислите така. Един очукан от живота човек, минал през много опитности, взел много решения, и действал за да постигне нужното може да има достъп до там автоматично без да е медитирал дори веднъж през живота си, съзнателно или несъзнателно, но достъпът може да е на лице… И не е само това, факта че примерно медитирате или се занимавате с практики, които мислите за духовни, съвсем не ви ъпгрейдва ако това ”мислене” и ”визуализиране” не е подкрепено с действия, чрез които идеите и целите да се материализират. Ако не е така, то вие просто си мечтаете за нещо много усърдно 😊 Така е тук на Земята….

Тази точка на съзнание, която съм ви нарисувал горе, има вроден капацитет да се движи…Но дали ще се движи или не, зависи от вас. То е вашето собствено Съзнание. Има милиарди места, до които тази точка може да стигне. Тя продължава да работи по същият начин след като преминем през живота…Променят се единствено параметрите на пространствата, които преминава, нищо повече.

 

error: Съдържанието е защитено и подлежи на Copyright съобразно българското законодателство (ЗИС и ЗАПСП)! Опитващите се да копират съдържание оставят следи! Защитният софтуер ни изпраща вашите данни и локация.
Share This