Операция Корона, Част 2 – ПЦР тестът, и микрочастиците

Операция Корона, Част 2 – ПЦР тестът, и микрочастиците

Здравейте драги Читатели.

Продължавам с част втора от тази интересна мини серия. Темата са микрочастиците, и PCR тестовете. Налага се да променям имена, и да слагам странни съкращения, и дори символи, защото алгоритъма чете всичко, и е възможно да блокира тези статии за споделяне. Желая ви приятно четене.


Твърдението, че Ковид-19 е вирусна инфекция, се крепи на три основни стълба: 1. Компютърно моделиран геном, който не съществува в реалността. 2. Везикули в клетъчна култура, които са част от нормалното функциониране на клетките и за които няма доказателство, че са вирусни. 3. Така нареченият Ковид-19 RT-PCR тест. След като разгледахме първите два стълба, сега е ред и на третия. Да започнем от начало.

PCR тест протоколът за коронавируса е разработен в лабораторията на проф. Кристиан Дростен в Берлин. Научната статия от януари 2020 г., съдържаща този протокол, на базата на който са извършени над един милиард теста в цял свят, не е рецензирана. Тоест, една от най-ключовите статии, свързани с настоящата пандемия, е публикувана без експертната оценка на компетентни колеги на Дростен. Нещо повече. На самия Дростен е предложена сумата от 230 хиляди евро, само за да посочи документ, показващ изолацията на SARS-CoV-2. Ако такъв документ липсва, на каква база Кристиан разработва теста си? Запитванията към него остават без отговор.
Да продължим нататък. Ако коронавирусът съществува, вирусни частици следва да могат да се изолират и от тях да се извади генетичен материал, съвпадащ с този, използван при разработването на теста. Без тази стъпка, твърдението, че той служи като доказателство за наличието на вирус, е в най-добрия случай догадка, а в най-лошия – престъпна измама. Оставяйки настрана вируса, ако този тест има проблем с фалшиви положителни резултати, какъвто всички биологични тестове имат, то тестването на неинфектирано население и „отворената“ дефиниция на Ковид-19 ще позволи епидемията да продължи вечно. Самата PCR технология не е предназначена да открива вируси. Това твърди дори нейният „баща“ – Кари Мълис. Самият тест не произвежда положителен или отрицателен резултат. Той не дава отговор „да“ или „не“ дали сме преносители на вирус, а само броят амплификационни цикли (наречен праг на цикъла), необходими за откриване на даден генетичен материал. И тъй като този материал в случая е малка частица от цялата РНК в пробата на тествания човек, подобно на игла в купа сено, то PCR технологията, образно казано, увеличава иглата до размерите на купа сено чрез въпросните амплификационни цикли.

Според водещи експерти, броят на циклите следва да е между 20 и 30. Тъй като всеки нов цикъл умножава грешката („шума“) на теста, особено след 35-ия цикъл голяма част от резултатите ще са грешни, а при 40 цикъла дори и плодовете могат да станат вирусоносители. Въпреки това, повечето PCR тестове надвишават средно 35-40 цикъла и следователно са неефективни и произвеждащи фалшиви положителни резултати. Редица научни модели през последната година индикират, че процентът на фалшивите резултати може да достигне 90. Въпреки това, официалната наука продължава да настоява, че всички грешно диагностицирани хора са „асимптоматични преносители“. Но това не е основният проблем. Основният проблем е, че още в началото на пандемията Wang Chen, Президент на китайската академия на медицинските науки, заяви по местна телевизия, че акуратността на теста е между 30 и 50%, следователно той произвежда и значителен процент фалшиво отрицателни резултати. Следователно, както хората с ваксинация, така и хората с отрицателен PCR тест са в състояние да пренасят вируса и да заразяват околните. Така голяма част от „противоепидемичните мерки“ се оказват неефективни и неадекватни, и не могат да спрат разпространението на вирусната инфекция, ако тя изобщо съществува. Това е факт, с който властите са отлично запознати, но въпреки това продължават да си придават вид, че се опитват да се справят с вирус-фантом.

Дори и SARS-CoV-2 да съществуваше, научният начин за доказване способността на PCR теста да открива патогенен микроорганизъм минава през провеждането на така наречените двойно слепи клинични изпитвания, които – разбира се – никога не са проведени. Забележете също, че PCR тестът не може да каже дали човек е „болен“, дори и част от генома на вируса да бъде открит в тялото му. Въпреки това, дори самото име на теста индикира, че „положителното“ лице е болно от Ковид-19, което може да бъде силно стресиращо и напълно невярно твърдение за много от нас. Но това далеч не е всичко. David Crowe, чийто брилянтен научен труд озаглавен „Flaws in Coronavirus Pandemic Theory” горещо препоръчвам, е направил щателен анализ на 33 RT-PCR теста от различни производители. Тези тестове далеч не търсят целия геном от SARS-CoV-2, а само отделни сегменти от него, по-малки от 1% от общата бройка от над 30,000 нуклеотидни бази. Нещо повече. Част от тестовете търсят два или три сегмента от генома. Те дават положителен резултат дори ако един от сегментите липсва. Тестове, които позволяват сегменти от генома да липсват, поставят въпроса как може да се твърди, че даден вирус присъства в тялото, ако съществена част от него не е налична. Подобни пропуски в методологията не само не се поставят под въпрос от науката, но се превръщат в инструмент за „откриване“ на нови щамове, какъвто е например британския.
Освен това, ако въпросните сегменти/таргети, които тестът търси, не са уникални за SARS-CoV-2, то само по тази причина той вече няма никаква научна стойност. CDC, FDA и много производители на тестове открито признават, че техните продукти не гарантират надеждност. Те могат да дадат положителен резултат при наличието на редица други микроорганизми в тялото. Любопитен е и фактът, че този PCR тест не работи директно с РНК, а само с ДНК. За целта РНК следва да се преобразува в ДНК чрез ензима „Reverse Transcriptase”. Според един от водещите PCR експерти проф. Stephen Bustin този процес на преобразуване е слабоефективен и ненадежден. Всъщност, количеството ДНК материал, получен при преобразуването на един и същ базов РНК материал, може да варира десетократно! Този факт обаче няма да чуете да бъде обсъждан в медийното пространство. Самият Bustin казва следното в един от докладите си: „Показваме, че елементарни грешки в протокола, неуместен анализ и неадекватен отчет на получените данни са често срещани и заключаваме, че по-голямата част от публикуваните RT-qPCR данни вероятно представляват “технически шум””.
Така хората по света са оказват в “любопитна” ситуация. Когато правата и свободите им, включително правото им на препитание, биват нарушени, то властите твърдят, че това се дължи на пандемичната обстановка, базирана на процента положителни PCR тестове. Когато попитаме производителите на тестове къде е гаранцията, че тези ограничения не са плод на „технически шум“, то отговорът е, че те не носят отговорност за грешни резултати, тъй като продуктът им е оторизиран от властите заради пандемичната обстановка! По сходен начин, производителите на ваксини не носят отговорност за страничните им ефекти, най-малкото защото продуктът им е „одобрен“ от властите по същата причина! Ако производителите на ваксини или тестове биват запитани за доказателства за наличието на вирус, то те ще ни препратят към вирусолозите. А те, от своя страна, ще ни препратят към везикули в ин витро вирусна култура, за които нито могат да докажат, че са вирусни, нито че са влезли в културата чрез проба, взета от човек. В крайна сметка се оказва, че никой не носи отговорност за това, което се случва с нашите права, свободи и тела.
В заключение на първите ми три текста по темата, връх на непочтеността и арогантността е призивът на властите да „следваме науката“, след като самата наука отказва да следва себе си от самото начало на тaзи пандемия. Трите стълба, върху които вирусната теория почива, са всъщност просто едни въздушни кули. В очите на мнозина от нас те отдавна са сринати. Всяко официално лице, твърдящо, че Ковид-19 е вирусна инфекция, без да е способно да предостави доказателства за твърдението си, по силата на логиката е конспиратор. Нещо повече. Той е разпространител на опасни фалшиви новини.

Използвани източници до тук:
1. COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless.
2. The Corona Simulation Machine: Why the Inventor of The “Corona Test” Would Have Warned Us Not To Use It To Detect A Virus.
3. Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t.
4. Dr. Mike Yeadon. The PCR False Positive Pseudo-Epidemic.
5. David Crowe. Flaws in Coronavirus Pandemic Theory. https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf
6. Zhuang Guihua et al. Chinese Journal of Epidemiology. Potential false-positive rate among the ‘asymptomatic infected individuals’ in close contact with COVID-19 patients. March 23, 2020.
7. Wang X, Tan L, Wang X, et al. Comparison of nasopharyngeal and oropharyngeal swabs for SARS-CoV-2 detection in 353 patients received tests with both specimens simultaneously. Int J Infect Dis. 2020;94:107-109. doi:10.1016/j.ijid.2020.04.023 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7166099/
8. Dr. Sam Bailey. The Truth About PCR Tests.
9. David Icke and Dr. Andrew Kaufman: Operation Moonshot and The Manipulation of Humanity.
10. WHO Finally Admits COVID19 PCR Test Has A ‘Problem’.
11. Landmark legal ruling finds that Covid tests are not fit for purpose. So what do the MSM do? They ignore it.
12. CDC to Withdraw EUA for COVID-19 Test; FDA Revokes Three Other EUAs for Non-Use, Agency Clearance.
13. The Infectious Myth.
14. The Infectious Myth – Stephen Bustin on Challenges with RT-PCR.
15. The Infectious Myth – Simplifying RT-PCR.
16. Torsten Engelbrecht, Dr Stefano Scoglio & Konstantin Demeter – Phantom Virus: In search of Sars-CoV-2.
Микрочастиците: 

До тук разгледахме невярната част от Ковид историята. В следващите ще разгледаме истината. Тази, която управляващите искат да скрият от нас. Съжалявам, но проблемът в дългосрочен план е по-сериозен, отколкото дори и истеричните медии го представят. Идващо от „конспиратор“, това твърдение може би ви учудва. Но тъй като не желая да излагаме здравето си и тази есен на излишен риск, то силно се надявам да обърнете внимание на следващите ми текстове.

Да започнем отначало. През пролетта на миналата година група италиански учени излязоха с интересна теория. Според тях, коронавирусните частици могат да се залепят за прахови частици (аерозоли) във въздуха и да пътуват с тях на дълги разстояния. Теорията, че вирусът се предава и по въздушен път, бе подкрепена от редица техни колеги, както и от ген. Мутафчийски. Така аерозолите нанасят двоен удар – от една страна създават респираторен стрес и ни правят уязвими на инфекции, а от друга стават вектор на пренос на вируса. Тази теория обаче не взема предвид един основен факт – праховите частици са много по-опасни за здравето, отколкото самия вирус. Всяка година тези частици убиват в пъти повече хора, отколкото Ковид-19. Нещо повече – те самите причиняват респираторни инфекции, вкарвайки дълбоко в дробовете ни редица тежки метали и вредни химикали. Концентрацията им във въздуха през зимата е чувствително по-висока от тази през лятото и това е причината респираторните инфекции да имат подчертан сезонен характер.

Но това не е всичко. Мръсният въздух е водещ рисков фактор за развитие на сърдечносъдови, белодробни, ракови и неврологични заболявания, убиващи над 25 милиона души годишно. Към онези, които все още напълно вярват на властите – кога последно управляващите изискаха да носим маски навън и какво направиха те, за да спрат замърсяването на околната среда през последните 100 години? СЗО препоръчва средногодишните стойности на прахови частици с размер до 2.5 микрона (PM2.5) да не надвишава 10 микрограма на кубичен метър, а дневните – 25 микрограма. На годишна база, всяко повишение само с 10 микрограма води до 10% по-висока смъртност сред най-възрастните, а сред цялото население – до 25% по-висок риск от опасни сърдечносъдови усложнения като сърдечен удар и до 22% по-висока смъртност от рак. Дори и едноседмично чувствително повишаване на концентрацията на PM2.5 може да причини смърт сред най-уязвимите. Много от нас могат да изпитат типичните симптоми на Ковид, а някои дори да влязат в болница. Учените от „Харвард“ от дълги години изследват връзката между PM2.5 и смъртността. През 2020 г. обаче те ни казаха, че увеличение само от един микрограм на кубичен метър сега води до…15% по-висок риск да починем от Ковид! Но ако това е така, кое е по-опасно, скъпи учени – праховите частици или вирусът! А сега нека си дадем сметка, че миналата есен и зима в България имахме дълги периоди, в които в редица градове нивата на PM2.5 бяха завишени не с 10, а с 50, 100, понякога и 200 микрограма. Някой от стотиците „Ковид експерти“, които се изредиха пред телевизионните камери, зададе ли въпроса каква е ролята на замърсяването на въздуха в тази пандемия?

Но и това не е всичко. Съществува един клас частици, за които никой в официалните медии не говори, а той е най-опасен за здравето ни. Поради малката си маса, нивата им във въздуха се измерват със специализирана апаратура и за тях не съществуват регулации – това са ултрафините частици с размер до 100 нанометра (PM0.1). Интересното при по-фините аерозоли е това, че те могат да пътуват през континентите. Ако концентрацията им високо в атмосферата нарасне чувствително на места като САЩ, Канада, Русия или Австралия, въздушните течения могат да ги разнесат по целия свят. Автомобилите и електроцентралите, работещи с природен газ например, също генерират значителнo количество PM0.1. Kонцентрацията им близо до повърхността обаче намалява с отдалечаването от източника им, защото PM0.1 се залепват за по-големите прахови частици, точно както се смята, че прави и коронавирусът. Според учените, този вирус може да премине през стените на белия дроб и да влезе в кръвообращението, откъдето да попадне евентуално във всеки орган на тялото. Само че изследването на проф. David Newby и неговите доброволци показва, че частици с размерите на SARS-CoV-2 не могат да преминат през стените на белия дроб. Това е анатомично невъзможно.

Както е видно от Фиг. 1, частици с размери под 1 микрометър (PM1) могат да проникнат дълбоко в дробовете ни и да възпалят алвеолите – състояние, по-познато ни като пневмония. Алвеолите са малки мехурчета с формата на гроздове, прикрепени към бронхите. Всяка алвеола е заобиколена от малки кръвоносни съдове, наречени капиляри. Това е мястото, където кислородът, който вдишваме, се обменя с въглероден диоксид (Фиг. 2). Бариерата между алвеолите и капилярите позволява преминаването единствено на ултрафини частици с големина под 30 нанометра, които могат да влязат в кръвообращението и да засегнат органите ни. Лявата снимка на Фиг. 3 е от аутопсията на починал от Ковид-19 човек. Според учените, миниатюрните черни точици (посочени с бяло триъгълниче) са част от вирусния геном, а мехурчето с размер 100 нанометра (посочено с черна стрелка) е самият вирус. Само че това не е вирус, а екзозом, който клетката образува, за да изхвърли проникналите в нея токсини. Черните точици са именно ултрафини частици, влезли в белия дроб на починалия. Дясната снимка показва такава частица, която изглежда точно като песъчинките от лявата. Както ще покажа в следващите си текстове, излагането на фини и ултрафини прахови частици причинява неврологични, белодробни и сърдечносъдови симптоми и заболявания, напълно съвпадащи с тези на Ковид-19 инфекцията.

За финал, ултрафините частици имат някои интересни свойства. Например, навлизайки в белия дроб, те се покриват с протеин, формиращ своеобразна „коронка“. Затова той носи името „протеин корона“. Как мислите, че изглежда този протеин корона? Лявата снимка на Фиг. 4 показва визуализация на ултрафина частица с протеин корона от 2019 г. Тя е идентична с дясната, която от 2020 г. е позната на всички ни като „коронавирус“. Преди появата на Ковид пандемията, протеин корона вече е бил асоцииран с вирусна патогенеза. Ето така създателите на „Операция Корона“ просто са заменили истинския патоген с несъществуващ вирус. Ето как и тази есен и зима, ако не носим висок клас маски на открито, в един момент болниците и моргите ще се напълнят. И тогава ще ни кажат, че това се е случило, защото масово сме отказали да се ваксинираме, а хората, които продължават да вярват във вируса, ще ни повтарят, че неваксинираните сме терористи, убийци и палачи. И този връх на психопатичното насилие, мили приятели, управляващите по цял свят упражняват над нас вече година и половина, без да им мигне окото. И това е само началото.

Хилядите научни статии за Ковид-19, които прегледах през последните месеци, са статии за инфекция, причинена от замърсен въздух. Дори някои от авторите на тези статии констатират приликата между SARS-CoV-2 и PM0.1. И разбира се, че Ковид-19 се предава по въздуха. Това обяснява защо през миналата година някои региони в дадена държава бяха много по-засегнати от други (Ломбардия), както и защо този „вирус“ може да е толкова жесток към една държава и същевременно толкова милостив към съседите ѝ. Когато „втората вълна“ дойде миналата есен и у нас, колкото повече затягахме мерките, толкова повече инфекции регистрирахме. В края на пролетта се случи обратното – колкото повече разхлабвахме мерките, толкова по-малко инфекции имаше, докато накрая „вирусът“ сякаш окончателно излезе в отпуск. Ако Ковид-19 се причиняваше от вирус, щеше да се случи точно обратното на това, което наблюдаваме. Но ето, че междувременно огнищата на „вируса“ пак пламнаха и вирусологът-епидемиолог Бойко Борисов още през юни заговори за „делта варианта“, който ще ни посети през август.

Следва продължение….

Д.Х.

Използвани източници:
1. The link between air pollution and COVID-19 deaths.
2. Frontera A, Martin C, Vlachos K, Sgubin G. Regional air pollution persistence links to COVID-19 infection zoning. J Infect. 2020;81(2):318-356. doi:10.1016/j.jinf.2020.03.045 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7151372/
3. Coronavirus detected on particles of air pollution. https://www.theguardian.com/…/coronavirus-detected…
4. How easily does COVID-19 spread through the air?
5. Coronavirus: WHO rethinking how Covid-19 spreads in air.
6. Health and Environmental Effects of Particulate Matter (PM). Health Effects.
7. Dr Ole Raaschou-Nielsen, PhD et al. Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). July 10, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70279-1
8. State of global air/2018 – A special report on global exposure to air pollution and its disease burden.
9.The Weight of Numbers: Air Pollution and PM2.5.
11. Cohen AJ, Ross Anderson H, Ostro B, Pandey KD, Krzyzanowski M, Künzli N, Gutschmidt K, Pope A, Romieu I, Samet JM, Smith K. The global burden of disease due to outdoor air pollution. J Toxicol Environ Health A. 2005 Jul 9-23;68(13-14):1301-7. doi: 10.1080/15287390590936166.
PMID: 16024504.
12. Du Y, Xu X, Chu M, Guo Y, Wang J. Air particulate matter and cardiovascular disease: the epidemiological, biomedical and clinical evidence. J Thorac Dis. 2016;8(1):E8-E19. doi:10.3978/j.issn.2072-1439.2015.11.37
13. Giulia Cesaroni et al. Long term exposure to ambient air pollution and incidence of acute coronary events: prospective cohort study and meta-analysis in 11 European cohorts from the ESCAPE Project. BMJ. 2014. doi: 10.1136/bmj.f7412
14. Liuhua Shi et al. Low-Concentration PM2.5 and Mortality: Estimating Acute and Chronic Effects in a Population-Based Study. 1 January 2016 https://doi.org/10.1289/ehp.1409111 Environmental Health Perspectives Volume 124, Issue 1.
15. Air Pollution Is Still Killing Thousands of People in the US.
16. Bowe B, Xie Y, Yan Y, Al-Aly Z. Burden of Cause-Specific Mortality Associated With PM2.5 Air Pollution in the United States. JAMA Netw Open. 2019;2(11):e1915834. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.15834 https://jamanetwork.com/…/jamanetworkop…/fullarticle/2755672
17. Li, Y., Wang, P., Hu, C. et al. Protein corona of airborne nanoscale PM2.5 induces aberrant proliferation of human lung fibroblasts based on a 3D organotypic culture. Sci Rep 8, 1939 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-20445-7
18. Protein Corona Guides Viral Pathogenesis and Alzheimer Protein Aggregation. https://www.genengnews.com/…/protein-corona-guides-viral…/
19. Ezzat, K., Pernemalm, M., Pålsson, S. et al. The viral protein corona directs viral pathogenesis and amyloid aggregation. Nat Commun 10, 2331 (2019). https://doi.org/10.1038/s41467-019-10192-2
20. CBNS members publish perspective article on “A Decade of the Protein Corona” Publications December 6, 2017.
21. The toxic killers in our air too small to see.
——————————————————————————
Съобразно ЗАПСП, и ЗИС
 
Всички материали в Блогът на Nahuatl подлежат на Copyright©
——————————————————————————–
Операция Корона, Част 1 – По следите на вируса фантом

Операция Корона, Част 1 – По следите на вируса фантом

Здравейте уважаеми Читатели.

Публикувам материали на един приятел, който нашумя в социалните мрежи с постовете си, касаещи пЛандемията. Името му е Д.Х., а моята задача е да разпространя информацията, запазвайки неговата анонимност до колкото това е възможно. Д.Х. е един млад, мислещ българин, който запазва критичното си мислене в тези времена на принуда, и на страх, за което аз лично му свалям шапка.

Приятно четене:


Здравейте, приятели. Тъй като Ковид играта рязко загрубя през последните седмици, нека видим защо царят е гол. С други думи, защо няма реални научни доказателства за съществуването на вирус, наречен SARS-CoV-2, причиняващ Ковид-19, която иначе е съвсем реална инфекция.

Да започнем от генома на вируса. На 3 февруари 2020 в престижния “Nature” бе публикувана статия, описваща начина, по който вирусът е открит в китайски пациент. От белия дроб на мъжа е взета проба, съдържаща генетичен материал, включително и РНК. От пробата са генерирани над 56 милиона отделни малки РНК сегменти. Те са обработени от две компютърни програми (де ново NGS асемблери) – Megahit и Trinity, които на базата на тези РНК сегменти генерират над 1,700,000 варианта на това как въпросния вирусен геном би изглеждал. От всички варианти учените избират за верен този, който съдържа най-много нуклеотидни бази и е най-сходен с предишно известен коронавирус. С други думи, представете си, че нареждате огромен пъзел. Тъй като не знаете как точно изглежда картината, която желаете да сглобите, преглеждате милиони версии и избирате една, която ви изглежда най-логична. Как обаче знаете, че тя е вярната? Как изобщо знаете, че сглобявате картина на вирус, ако не знаете произхода на тези 56 милиона парченца от пъзела на първо място? На практика в пробата на този мъж нито е открита отделна вирусна частица, нито е открит генома на вируса в своята пълна последователност. Дотук имаме наличен само хипотетичен вирус с хипотетичен геном, плод на компютърно моделиране.

През февруари същата година, както и в следващите месеци, редица научни екипи провеждат сходни експерименти, като този път наблюдават вируса в действие. За целта те използват така наречената вирусна култура – метод, чрез който вирусите биват култивирани в лабораторни условия. Това, което учените правят, е да смесят ин витро човешки и/или животински клетки, животински серум и „инфектиран“ материал – в случая, секрет от белия дроб на болни от пневмония пациенти. По правило, към тази смес се добавя неколкократно антибиотичен разтвор, а клетките се поддържат живи с минимално количество храна (серум). След няколко дни мембраната на клетките се разбива или самите те започват да умират. Както ще видите след малко, това се случва именно защото културата е „стресирана“ от антибиотиците и от липсата на храна. Но тези клетъчни изменения и смърт (наречени „цитопатогенен ефект“) се преписват на вируса, съдържащ се в „инфектирания“ материал. Цитопатогенният ефект служи като показател, че: 1. вирусът съществува и е успешно изолиран. 2. вирусът е заразен и инфектира гостоприемника си. 3. вирусът е патогенен, тоест, способен да причини заболяване.
Междувременно клетките във вирусната култура произвеждат мънички везикули (частички, мехурчета), някои от които учените решават, че са вирусни. Както обаче ще видите в продължението на текста ми, този нов „коронавирус“, който ни показват на снимки в различните му форми, е продукт на нормалното функциониране на клетките. „Вирусите“ в културата биват разглеждани под микроскоп и снимани, но техният геном остава загадка. Така от една страна ни показват генома на SARS-CoV-2, плод на компютърен модел, от друга – как вирусът изглежда ин витро. Но от тези ин витро „вирусни“ частици не се изважда генетичен материал, за да се докаже, че той съвпада с резултата от NGS асемблерите.

И тъй като „вирусните“ частици не се отделят от вирусната култура, за да бъдат поставени в здрави гостоприемници (като например група мишлета), то в тях се инжектира цялата смес от човешки и/или животински клетки, серум, антибиотици и течности от болни пациенти. Когато телата им реагират на тази токсичност с възпаление или с други симптоми, това се приема за показател, че са развили SARS-CoV-2 инфекция. Разбира се, геномът на вируса е изучаван, правени са експерименти и с така наречения „шипов протеин“. Само че този протеин също никога не е директно взет от вирусна частичка.

Нека кажем няколко думи и за така наречените „контролирани експерименти“. Контролиран експеримент е научен експеримент, проведен в контролирани условия, което означава, че само един или няколко фактора се променят във времето, докато всички останали са константни. Така учените могат да разберат дали получения ефект от техните опити не се дължи на използвания метод например. В нашия случай, учените казват, че правят такива контролирани експерименти, но това не е вярно. Например, ако те твърдят, че цитопатогенният ефект се дължи на вирусната инфекция, то те трябва да повторят експеримента, като клетъчната култура отново се „стресира“ с антибиотици и се лиши от храна, като към нея този път се добави „неинфектиран“ материал.
Само че подобни експерименти не се правят и затова биологът Щефан Ланка лично нае лаборатория през месец април тази година. На снимката д-р Tom Cowan представя резултатите от експеримента на Ланка. Те показват, че клетките във вирусната култура умират и произвеждат „вирусни“ частици поради самите лабораторни условия, без да е нужно да се добавят течности от болен човек! Наблюдаваните „вируси“ не са причина за структурните промени в клетките и тяхната смърт, а резултатът от тези процеси! Нещо повече. Щефан е напът да направи още нещо. И тъй като следя ежедневно интервютата му, знам, че ще завърши опитите си, независимо от техническите спънки, които лабораторията му създава. Само добавяйки РНК от дрожди (квасни гъбички) към вирусната култура, Щефан ще „изолира“ генома на SARS-CoV-2, както и на други РНК вируси! Точно така – без изобщо да е нужно да се взема проба от човек, камо ли от някой с вирусна инфекция, Щефан ще „открие“ генома на SARS-CoV-2 във вирусната култура. И това ще е началото на края на лъжата, наречена „коронавирус“.

В заключение, в момента светът е „нападнат“ от делта варианта. А знаете ли, че само до септември миналата година по официални данни са открити над 12,000 мутации на този вирус? Как е възможно това? Когато се опитваш да повториш експеримент по откриване на нещо, което не съществува в реалността, е нормално да не можеш да го повториш на 100% успешно. Когато учените в различни лаборатории не могат да „открият“ абсолютно същия геном в пробите, взети от Ковид-19 пациенти, вместо да признаят, че са направили грешка, те възкликват: „Я, вирусът пак е мутирал!“ Да, 12 хиляди пъти за 8 месеца…

Преди да ви покажа, че частиците, представяни ни за коронавирус, са всъщност везикули, продукт на нормалното функциониране на клетките ни, нека за момент се върнем към предишния ми текст. Представете си, че сте китайски учен. Получавате спешно обаждане от Ухан, където според местните власти се е появила нова вирусна инфекция, причиняваща нетипична пневмония. Като учен, как можете да докажете дали наистина нов вирус е причинил тази пневмония? Ако изходим от теорията, че вирусната частица прониква в тялото ни, заразява една клетка, след което репликира себе си в хиляди копия, които на свой ред заразяват нови клетки и произвеждат нови вирусни копия, то задачата ви изглежда сравнително лесна.

1. Събирате голяма извадка от пациенти, страдащи от въпросната пневмония.
2. От всеки пациент вземате проба, било то слюнка, кръв, бронхиален секрет и прочие.
3. Във всяка проба следва да откриете хиляди, ако не милиони вирусни частички, с една и съща форма, размер и структура.
4. Използвайки стандартни лабораторни техники, отделяте тези вириони от всички други везикули, намиращи се в пробата.
5. Секвенирате генома на вируса и извършвате редица тестове и анализи.
6. Поставяте вирусни частици в група здрави гостоприемници, по начина по който вирусът прониква в организма в реални условия, като поне част от тях развиват типичните симптоми на въпросната вирусна инфекция.

Това е най-директният, логичен и научен подход за доказване съществуването и патогенността на даден вирус, в случая на SARS-CoV-2. Изненадващо или не, вирусолозите не правят такива изследвания. Организации като СЗО, CDC, „Робърт Кох“ и други нямат проблем с факта, че коронавирусът не се изолира директно от човешко тяло. Шокиращо и безсрамно е изказването на бивш ухански вирусолог към д-р Андрю Кауфман, че дори и събраните проби от десетки хиляди болни от Ковид-19 пациенти не са достатъчни, за да гарантират нужната „концентрация“, за да открият в тях SARS-CoV-2. Следователно, използването на вирусна култура е задължително. Шокиращ за мен е и фактът, че науката отдавна е способна да изолира директно от тялото ни така наречените екзозоми, които имат сходен размер с коронавируса, да изследва техния генетичен материал и дори да установи, че някои екзозоми съдържат вирусни геноми, но не може да приложи същия директен подход към самите вируси!

Разбира се, един логичен контрааргумент е този, че само вирусолозите могат да кажат кой подход е научен и кой не е. Тогава обаче, ако държат да се наричат „учени“, те са длъжни да извършват контролирани експерименти във всяка стъпка от използваната от тях методология. Започвайки от секвенирането на генома с помощта на компютърни програми, ако те могат да генерират същия геном и от неинфектирана проба (както Щефан Ланка ще покаже), то те все още нямат доказателство за съществуването на нов вирус. Като втора стъпка, след като открият, че „цитопатогенният ефект“ във вирусната култура се дължи на лабораторните условия (както Щефан вече доказа), то те ще осъзнаят, че нямат и доказателство, че един човек може да зарази друг с коронавирусна инфекция. Като трета стъпка им остава да отделят това, което те смятат, че са вирусни частици, от останалите везикули в културата, да секвенират генома им и да покажат, че той е вирусен. Но тук те отново имат проблем. Цитирам статия от списание „Вируси“, издание май 2020: „…към днешна дата, не съществува надежден метод, който да гарантира пълното отделяне на вирусите от извънклетъчните везикули“. Заради поразителните прилики между вируси и екзозоми, учени дори излязаха с теорията, че ретровирусите са мутирали екзозоми! Така единственото, което им остава, е да направят истински контролиран експеримент с животни, и да се молят при 95% доверителен интервал да има статистически значима разлика – тоест, опитните мишлета да проявят симптоми единствено заради „инфектираната“ проба от Ковид-19 пациент, а не заради токсичната смес, която им инжектират. Но дори и по някакаво чудо тази значима разлика да е налице, учените няма как да знаят кое в пробата на този човек е причинило симптомите. Тоест, накрая те пак остават с едно голямо нищо в ръце.
Точно поради тази причина научен документ, съдържащ всички нужни стъпки за доказване съществуването и патогенността на SARS-CoV-2, проведени съобразно международно приетите стандарти и принципи на добрата научна практика, не съществува. Нещо повече. Официалните власти в редица държави са длъжни по закон да предоставят определена информация при поискване от гражданите. Скорошно проучване с участието на д-р Стефано Сколио, номиниран за Нобелова награда за медицина през 2018 г., показва, че всички 46 институции/учреждения, към които граждани са се обърнали за доказателство за съществуването на коронавируса, не са предоставили документи за успешната му изолация. Нещо повече, здравният министър на Германия е игнорирал изцяло запитването. И тъй като обичам да проверявам лично информацията си, проследих с интерес историята на един достоен мъж от Южна Африка на име Рикардо Маарман. Като всеки от нас, така и той има право да получи доказателства от правителството си за причините, довели до обявяване на извънредна епидемична обстановка и до ограничаване правата на гражданите, включително и правото им на препитание. През месец май тази година Рикардо призова представители на южноафриканските власти в съда. Там те му отговориха, че няма да му предоставят доказателства за съществуването на коронавируса, а съдът постанови, че не са и длъжни, в поискания от Рикардо срок. Всъщност, едва ли някога ще му ги предоставят. Изводите оставям на вас.

А сега нека разгледаме и снимките, които открих по време на проучването си.

Фиг 1: Горната снимка показва SARS-CoV-2 вириони, изолирани от първия регистриран случай на Ковид-19 в САЩ, в момента на отделянето им от заразена клетка във вирусна култура. Само че това не са вириони, а типични 500-нанометрови микровезикули, продукт на нормалното функциониране на клетките, както е видно от долната снимка.

Фиг 2: Горната снимка показва SARS-CoV-2 частици, изолирани от първия регистриран случай на Ковид-19 в Южна Корея. Само че това не са вирусни частици, а типични 100-нанометрови покрити с клатрин везикули (CCV), продукт на нормалния процес по ендоцитоза на клетката, както е видно от долната снимка. Формата и размерът на CCV напълно съвпада с тези на вирусните частици.

Фиг 3: Клетъчният транспорт между ендоплазмения ретикулум и апарата на Голджи се осъществява с помощта на транспортни везикули, покрити с COP I (долу ляво) и COP II (горе A-C) протеин. Размерът на тези везикули зависи от нивата на pH. Отчитайки вариацията на данните от измерванията (Е), той варира между 60 и 140 нанометра, а шипчетата, покриващи повърхността им, са с дължина около 10 нанометра. Размерите и формата на COP везикулите напълно съвпадат с тези на „типичните“ SARS-CoV-2 частички (долу дясно). В случая, снимката показва вирусни частици, изолирани от пациент с UK B.1.1.7 варианта във вирусна култура.

Фиг 4: На изхода на ендоплазмения ретикулум, COP везикулите „събличат“ протеиновата си обвивка и започват да се сливат, образувайки по-големи везикулни клъстери, наречени VTC (ляво). По същия начин, коронавирусните частици са заснети в момента, в който „събличат“ шиповете си и поне две от тях започват да се сливат (дясно).

След като първоначалната суматоха покрай този вирус поутихна миналата година, една група учени започна да обяснява, че колегите им неправилно посочват определени типове везикули за вирусни. С други думи, самите учени не са наясно коя частица каква е. Но докато те не ги изолират и не изследват генома им, няма и как да знаят. Разбира се, същите тези учени биха казали, че текстът ми само показва факта (според тях), че вирусът упражнява пълен контрол върху клетките ни и може да си сменя формата, когато и както пожелае. Да, но не. Докато тези везикули не бъдат извадени от културата и не се докаже, че техният геном съвпада с резултата от компютърното моделиране и че причиняват заболяване, то твърдението, че Ковид-19 е вирусна инфекция, е само догадка. Затова ли Рикардо остана без отговор? Вярвам, че да.

Използвани източници:
1. CDC/ Cynthia S. Goldsmith and A. Tamin. Transmission electron microscopic image of an isolate from the first U.S. case of COVID-19, formerly known as 2019-nCoV. https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=23336
2. Ilaria Giusti, Sandra D’Ascenzo, Vincenza Dolo, “Microvesicles as Potential Ovarian Cancer Biomarkers”, BioMed Research International, vol. 2013, Article ID 703048, 12 pages, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/703048 https://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/703048/
3. SNUH, Macrogen release study on whole-genome sequencing of new coronavirus https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=7473
4. Volker Haucke, Michael M. Kozlov; Membrane remodeling in clathrin-mediated endocytosis. J Cell Sci 1 September 2018; 131 (17): jcs216812. doi: https://doi.org/10.1242/jcs.216812
5. Antonny, B., Gounon, P., Schekman, R. and Orci, L. (2003), Self‐assembly of minimal COPII cages. EMBO reports, 4: 419-424. https://doi.org/10.1038/sj.embor.embor812 https://www.embopress.org/doi/full/10.1038/sj.embor.embor812
6. In Situ Localization and in Vitro Induction of Plant COPI-Coated Vesicles
Peter Pimpl, Ali Movafeghi, Sean Coughlan, Jürgen Denecke, Stefan Hillmer, David G. Robinson The Plant Cell Nov 2000, 12 (11) 2219-2235; DOI: 10.1105/tpc.12.11.2219 http://www.plantcell.org/content/12/11/2219
7. Transmission electron micrograph of SARS-CoV-2 virus particles (UK B.1.1.7 variant), isolated from a patient sample and cultivated in cell culture
8. Surface structure of the COPII-coated vesicle
Ken Matsuoka, Randy Schekman, Lelio Orci, John E. Heuser
Proceedings of the National Academy of Sciences Nov 2001, 98 (24) 13705-13709;
DOI: 10.1073/pnas.241522198
9. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002. Transport from the ER through the Golgi Apparatus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26941/
10. Transmission electron micrograph of SARS-CoV-2 virus particles, isolated from a patient. https://www.flickr.com/…/niaid/49597020818/in/photostream/
11. Bullock HA, Goldsmith CS, Zaki SR, et al. Difficulties in Differentiating Coronaviruses from Subcellular Structures in Human Tissues by Electron Microscopy. Emerging Infectious Diseases. 2021;27(4):1023-1031. doi:10.3201/eid2704.204337
12. Interview with Ricardo Maarman.
13. Torsten Engelbrecht, Dr Stefano Scoglio & Konstantin Demeter – Phantom Virus: In search of Sars-CoV-2 https://alethonews.com/…/phantom-virus-in-search-of-sars…/
14. The Final Refutal of Virology – Dr. Stefan Lanka https://www.bitchute.com/video/Y7xBXkxqrcVu/
15. Tom Cowan Explains Stefan Lanka’s Study Showing “Isolation” Of Viruses Is Non Science. https://odysee.com/…/Tom-Cowan-Explains-Stefan-Lanka%E2%80…
Очаквайте продължение…
——————————————————————————
Съобразно ЗАПСП, и ЗИСВсички материали в Блогът на Nahuatl подлежат на Copyright©
——————————————————————————–

Австрийската Армия – ”Затъмнението, вземете предпазни мерки сега”. Австрия подготвя населението си за масивно спиране на всички енергийни източници в Европа

Австрийската Армия – ”Затъмнението, вземете предпазни мерки сега”. Австрия подготвя населението си за масивно спиране на всички енергийни източници в Европа

Здравейте уважаеми Читатели.

Отново, Блогът на Nahuatl ще ви информира за изключително важни новини, които нито една българска медия няма да ви покаже, дори и да им напомните. Не, не че си хвърлям цветя, и се хваля, просто в някои случаи няма друго място в българската блогосфера, освен този Блог, от което да научите тези новини, а те са критично важни за вашата сигурност, и за животът ви като цяло, имайки в предвид какво се случва по света в последно време. Лично аз, видях всички сценарии, още в зародиша на първата вълна, като в този повратен за мен момент, разбрах че вече нищо няма да е същото. Светът се намира пред портите на великият избор: To be, or not to be. До като виждах всичките случвания в Съзнанието си, ви написах много статии. Уви, оказах се кофти пророк, всичко се случи от-до, така както го бях написал, за което съжалявам, искам да се объркам, но отново уви – интуицията ми, и останалите сетива извън човешкото тяло, никога не са ме подвеждали. Предстои тежка зима! Днес стоях и си мислех, за онзи филм ”Петата Вълна”, където мазалото започва с първата, и хептен се размазва с петата. До петата вълна ни остават броени месеци, мили мои Приятели и Читатели, моля ви се да се подготвите добре, и да не позволявате нищо да ви свари неподготвени. Моля отворете следните 2 секции от сайта, и четете статиите от долу на горе:

Раздел ”Пандемията и светът след нея” 

Раздел ”Оцеляване и подготовка за извънредни ситуации”

Изключително важни статии в тези раздели са:

Времената, които идват. Основен план за действие при извънредни ситуации. Подготовка за неизвестното.

Коронавирус – теория на оцеляването според Nahuatl. 

Moля задължително да ги прочетете, за вас са правени. Разрешавам масово разпространяване по всички социални мрежи, и където се сетите.

Пред нашите врати стои сянката на диктатурата, на тоталитаризма, и на заличаването на човешката Свобода. А без Нея, човешкият живот няма никакъв смисъл. Знайте едно от мен – без бой няма да се дадат. Без бой, няма да сме свободни, никога повече. За това, искам да ви информирам за следното:

Подготвях материалът по предстоящите курсове по оцеляване, които смятам да проведа за групи от Цивилни, когато до мен, отново по пътя на ”слОчаеноСтите” достигна следната информация. Моля дръжте се за стола:

Австрийският Бундесхер, Армията на Австрия, подготвя населението за масивно спиране на всички енергийни източници в цяла Европа. Това е повече от притеснително. Намирам се сред група от прекрасни хора, с които заедно се готвим за предстоящите събития. Събираме материали, инструменти, сечива, търсим имоти, правим планове, обучаваме се, и т.н. защото всички знаем, че идва тежка зима. За това правя курсове. Всички сме специалисти в дадена област, и не се замисляме да използваме знанията си за общото добро. Австрийският Бундесхер, иска да призове Народа на Австрия да се готви за ”затъмнението”, същото прави и правителството на Германия от няколко дни. Показали са сходни видео клипове, а картинката с бабата и устройството за отопление със свещи и саксии, е именно от немското клипче. Ето ви официалните линкове, защото те направиха клипчета, които са пуснати във всички социални мрежи:

Германия 

Австрия

Искам да забележите следното, освен фрапиращият факт, че тези новини идват от най-официално възможните среди, тези на правителствата на двете държави. Показват нещата, като нещо почти ”нормално”, всичко е спокойно, в австрийското клипче се вижда как гасне тока в цели градове, и изведнъж едни кротки, вечерящи хора, просто си запалват свещите, и всичко е наред… Да, ама НЕ. В такива ситуации нищо не е наред. Нека ви обясня от горе от горе, какво означава един BLACKOUT. В общи линии, днешният западен свят, а и не само западният, зависи от интернет. Може да ви изглежда странно, но от нета зависи и производството на електрическа енергия. Падне ли нета, падат основните електроцентрали. Паднат ли те, пада всичко от-до. Краш на цялата Система. Без ток няма услуги, няма производство, няма медицина, няма водоснабдяване, няма логистика, няма доставки, няма гориво, няма абсолютно нищо. Тук не се говори за режими на тока. Австрийската Армия говори за масивно спиране на тока с неопределен срок! 2 седмици без ток, и Европа се връща в средновековието, не трябва да го позволяваме, това зависи от всички нас. От месеци насам говоря, как трябва да се национализира целият сектор в България, за да бъде спасена поне нашата страна. Казвам ви, България има нужните мощности, има нужните ВЕЦ, ТЕЦ и дори АЕЦ Козлодуй. Това, което се случва у нас, е че енергията се продава на пазарите, вместо мощностите да се акумулират, и във времена на такива кризи да се разпределят по мрежата в нашата страна, защото това е НАШАТА РОДИНА, тя принадлежи на нас, на целият Български Народ, и ние имаме правото да си я изискаме, защото сме тези, които плащат, ние сме шибаният Суверен, а се държим като напикани първокласници. Моля ви да се замислите какво се прави с нас, спешно е! Българи има мощностите, но перверзията в политиката, а за това дори не са ни информирали, е позволила СПЕКУЛАТА по пазарите, не с друго, а с нещо като енергията, тока, газта, дори с водата. Това са ресурси, без които не можем да съществуваме мили мои Читатели. Мислите ли го като мен, или просто гълтате нова, плашеща информация? Целият сектор енергетика, трябва спешно да се национализира, и България да осигури достъп до ток, газ, и горива във времена на бъдеща криза. Ние не сме като Австрия, там всичко е дигитализирано. България има и собствени ресурси, имаме въглища, и/или внасяме такива от къде ли не. Имаме хидро електрически централи, ВЕЦ-ове, имаме цялата изградена аналогова мрежа. От какъв зор да се дигитализираме? Всичко това е супер, ок, в крак с времето сме, но замисляме ли се, ние гражданите, че падне ли интернет, падне ли тока – ебана ни е в гъз. Мислим ли го?

Искам сега да ви преведа цялата статия, публикувана от Армията на Австрия, защото е важна, защото една официална среда, информира населението, гражданите си, за предстоящи събития, които ще оцапат с акано цяла Европа. А тук ще мислим, за дърва ли да ходим, или да плащаме сметки по 400 лева на месец, при положение, че електричеството може да се национализира, и да се гарантира от държавата на цени, десетки пъти по-ниски от стойностите в Европа.

Ето линк към сайта на Австрийската Армия, след това сами кликнете, където пише BLACKOUT, това е оригиналният артикул писан от Бундесхера, с призив към населението ”Затъмнението – вземете предпазни мерки сега”. Потрудих се, защото никой няма да го направи на български, това е директен превод на посланието на Армията на Австрия към Народа на Австрия:

*************************************************************

Затъмнение, и тогава?
Съвети за лично осигуряване в случай на прекъсване на електрозахранването, инфраструктурата или захранването в цяла Европа

Имате ли план “В”?
План “B” означава “Blackout”. Това описва дълготрайно прекъсване на захранването, инфраструктурата и доставките в цяла Европа, при което изведнъж вече нищо не работи! Повече от много хора знаят, че животът ни е силно зависим от непокътнатото захранване. Това е повече в градските райони, отколкото в селските райони.

Експертите очакват затъмнение през следващите пет години.

Как да разпозная масово затъмнение?

 • Проверете собственото си захранване (FI превключвател в кутията с предпазители)
 • Проверете обкръжението си (светлини на съседите, улично осветление)
 • Проверете наличността на други хора (мобилен телефон, стационарен телефон, интернет)
 • Проверете радиото за движение (Ö3, радио), в Австрия ползват дигитално радио, аналогово почти няма.

Какво да очаквам?

Вероятно ще мине поне един ден, преди да има налично захранване навсякъде в Австрия. Очаква се около седмица за цяла Европа. Но това не е всичко. Ще отнеме още няколко дни, докато мобилните телефони, стационарните телефони и интернет отново заработят. Само тогава предлагането на стоки от първа необходимост може да започне да се разпространява отново.

Най -важното: запазете спокойствие. Действайте внимателно и планирано!

Какво вече не работи?
Всички мрежови инфраструктури, които зависят от захранването, като:

 • Телефони, мобилни телефони, интернет, банкомати, платежни системи
 • Бензиностанции, светофари, тунели
 • Железопътен трафик, много обществен транспорт, асансьори, асансьори, асансьори.

Това означава, че доставките на храна, хигиенни артикули или лекарства също се губят. Понякога трябва да се очакват и проблеми с водоснабдяването и изхвърлянето на отпадъчни води. Във вашето домакинство осветлението, охладителните устройства и повечето отоплителни системи са особено засегнати. Спешни повиквания вече не могат да се извършват.


Какво друго работи?
Само това, което е подготвено и реално налично! Помощ отвън не е възможна. Пазаруването също вече не работи, защото техническите системи се провалят и логистиката се срива.

И така, какво може да бъде полезно и полезно?

 • Радио с батерии (радио за кола!)
 • Фенери или фарове (включително достатъчно резервни батерии)
 • Свещи, запалители, пожарогасители, аларми за въглероден окис
 • Вода (2 литра на човек на ден; 3-5 дни), напитки, чай, кафе
 • Издръжлива храна за 2 седмици (тестени изделия, ориз, консерви …)
 • Основно лекарство за 2 седмици, аптечка
 • Тоалетни ринадлежности, торби за боклук, лепящи ленти, връзки с цип
 • Газова печка, скара, горивна паста
 • Пари в брой в малки банкноти и монети
 • Спални чували, одеяла, топли дрехиИгри, блокове, химикалки
 • Колата да бъде винаги поне наполовина пълна

Моля, помислете сами какво ще ви е необходимо в продължение на две седмици, за да се справите. Какви специални нужди има във вашето домакинство (малки деца, домашни любимци, грижи и т.н.)? Също така е важно бързо да се изразходват охладените стоки, за да не се развалят. Планирайте както бихте направили за двуседмична почивка на къмпинг в собствените си четири стени!

Какво трябва да направя веднага?
Заедно със семейството и приятелите помислете кои проблеми възникват и какви възможни решения могат да бъдат подготвени.

Примерите са:

 • Осигурете запаси за 2 седмици
 • Завършете курс за първа помощ
 • Организирайте място за среща, където можете да се срещнете, когато връзката вече не работи (например с децата, които са в училище или някъде другаде далеч от дома)
 • Обединете се със съседи и използвайте определени ресурси заедно или погледнете хората в нужда

Какво се случва след затъмнение?
Никой не знае какво точно ще се случи в резултат на затъмнение. Сигурното обаче е, че няма да се върнем към обичайното си „ежедневие“ толкова бързо.

Важно е, че можем да преодолеем такава криза само заедно и тя зависи от всеки един от нас, за да се справим със сериозните последици от затъмнението.

Започва с превенция и продължава с помощ в криза. Тогава се изисква самоорганизация в квартала и в общността!

 

*****************************************************************

Това е посланието на Австрийската Армия.

Моля върнете се нагоре, и прочетете всяка една статия от разделите ”Оцеляване и подготовка за извънредни ситуации”, и ”Пандемията и светът след нея”. В първият раздел ще намерите, всички основни, първоначални идеи, за това как да се подготвите. Ние започнахме сериозна подготовка, започваме да правим и курсове за други хора, по този начин финансираме нещо, което в близкото бъдеще може да се окаже живото спасяващо за много хора. Австрия говори за ”5 години”, дават срок дори, но не казват кога точно. Събитията може да се разиграят за 4 месеца, може за 4 години, а може и за 4 дни…. никой не знае, и това е най-лошото. Единственото, което може да се направи е да се следят всички информации, и да се предвиди което може да бъде предвидено. Зимата, която идва, ще бъде решаваща.

Блогът на Nahuatl не цели да сее паника. Целта е да се погледне истинската ситуация в очите, и да се работи по това, да бъдат намерени отговорите. Реалността в момента не е красива, и ако аз крия от вас това, което знам и намирам като нови знания, то означава да съм лъжец, а аз не съм това. Блъскам ви фронтално в реалността, това е положението. Посланията на Германия и Австрия не са някакъв майтап, или шегичка. Тези 2 мощни, европейски държави, готвят населението си за предстоящи събития, които са добре описани във видео материалите, които съответните официални среди са изготвили, и разпространили. Те няма да покажат на населението истинските случки, показват ви основното, за да имате някаква ментална нагласа, и да се подготвите. Истинските събития са грозни. Спирането на електричеството е потенциален апокалиптичен сценарий, като една голяма, глобална хакерска атака. След първите събития, ще си измислят режими на всичко, и привилегии ще имат само ваксинираните. Идват Игрите на Глада уважаеми Читатели, тези като мен ви предупреждаваме от години насам…..

Aко лайната в Австрия ще шупват в продължение на 4 седмици, не искам да мисля какво може да означава това, но мамка му – трябва. Аз съм, и ще бъде още по-подготвен, защото знам какво иде, видял съм го година преди да се случи. Ще има масови бежански вълни, така като ви писах в първите статии по време на първата вълна. Тези бежански вълни ще са от хора, предимно от Балканите, които искат да се завърнат по родните си места. Пътищата ще са блокирани, защото това са милиони хора, само в Германия има вече над 9 000 000 турци, които ще искат да се завърнат в Родината си.

От кога ви говоря, НАШЕНЦИ, върнете се в България бе мама му стара! Върнете семействата си, и хората които обичате. Аз поех този риск, дойдой си, върви ми добре, дадох и жертви, загубих баща си, без да мога да го видя отново. На ясно съм, че може и останалата част от семейството си да не видя никога повече, майка си, сестра си, най-близките си хора. Успях да доведа семейството си тук, и съм щастлив, че го направих. Братя и Сестри, тук имаме всичко, имаме ЗЕМЯ, и е наша. Трябва да се организираме и да планираме всичко. Знайте, че няма да сте сами. У нас има отдавна организирани групи. Първоначално ще има анархия, но тук ще се живее много по-добре от запада. На запад, на вързано куче хляб не могат да дадат без правителства им да им го заповядат.

Ще наложат режими на електричеството след това. Не-ваксинираните няма да могат нито да работят, нито да пазаруват, нито нищо, на запад са обречени, на Балканите имаме ШАНС! Елате си Нашенци у дома. Българската земя е богата, селата ни ще се възродят, нашите отряди ще ги защитават, до като знаещите ще правят останалото. Елата си у дома, защото няма можете след следващите събития. Гражданските катаклизми, локдауните, режимите на тока, и т.н. са само началото. След това предстоят други събития, повратна година ще бъде 2024. До 2030 всичко трябва да е свършило. Ако не си дойдете у дома, и искам наистина, вас Нашенците в чужбина да ви наплаша, защото аз съм един от вас, после е вероятно да не можете.

Виждате какво говори Армията на Австрия, австрийското правителство, и това на Германия. Това не са майтапи, това е истинска подготовка за истински събития, които чукат на вратата.

БЪДЕТЕ ГОТОВИ!

Бъдете здрави.

Nahuatl

——————————————————————————
Съобразно ЗАПСП, и ЗИС

Всички материали в Блогът на Nahuatl подлежат на Copyright©
——————————————————————————–

Зимен курс по оцеляване за Цивилни, Ниво 1 – тактика, технологии, базови похвати, сечива/инструменти/оръжие, психология и сигурност

Зимен курс по оцеляване за Цивилни, Ниво 1 – тактика, технологии, базови похвати, сечива/инструменти/оръжие, психология и сигурност

Драги Читатели, много от вас ми писаха, за да искат отново курс по оцеляване. Ок, имате го. Ще направим един в зимни условия, без деца, в балкана. След като Българската Армия започна набиране на запасни войници, Австрийският Бундесхер (Армията на Австрия) пусна публичен призив, на първа линия в официалният си уеб сайт. Призива гласи ”ПОДГОТВИ СЕ СЕГА – BLACKOUT”. Очаква се масово загасяне на всички енергийни системи в ЦЯЛА ЕВРОПА. Не само в  Австрия. Може да проверите достоверността на тази информация в официалният сайт на Бундесхера – www.bundesheer.at В този момент се изготвя подробна статия, която ще бъде публикувана в следващите 2 часа.

Ще има 2 опции за спане по време на нашият курс: стари български къщи, или монголски юрти, по старо му, с огън като в старите времена. Точните координати ще ги запазим конфиденциални за публичното пространство. Предстои такова събитие с професионален инструктаж и по полева медицина и химия, боравене с оръжие, и теория на тактическото придвижване. Имената на инструкторите също остават конфиденциални, но това са хора, които от години мислят в тази посока, тесни специалисти, невидими за публичното пространство. За тях може да знаете само, че са от средите на Българската Армия, и силите ни за сигурност. Подробната програма на курса ще ви я публикувам, когато обявим записването, но ето за какво приблизително ще иде реч:

 1. Полеви условия на оцеляване, тактика и психология.
 2. Сблъсъкът с непознатото, стресът от разпада на обществото, боравене със страхът и паниката, и как да излезем от този затворен, потенциално смъртоносен кръг.
 3. Индивидуално и групово оцеляване. Тактическа схема за организация на групи от хора. Действие/Противодействие, тактическо придвижване и отбрана на лагери/селища.
 4. Екипировка за градски условия и сред природата.
 5. Подготовка на екипировката, опаковане на 72 часова раница. Разпределяне на нужните инструменти.
 6. Oсновни инструменти и пособия.
 7. Боравене с оръжие, и всичко което трябва да знаете за огнестрелното оръжие, безопасност, боеприпаси. Въздушно оръжие, и потенциалът на PCP пушките. Тази част включва стрелба с лък, и боравене с хладно оръжие. Ще ви покажем как се изработват полеви оръжия, и капани. Капаните могат да бъдат отбранителна линия на дадено селище, или заслон, и да служат като първа линия на отбраната, или лова.
 8. Строеж на заслони в полеви условия, и използване на сечива и похвати за строителство в полеви условия. Тактика на изобретателността. Брадва, бичкия, нож и лопатка могат да строят цели селища, ще ви покажем как.
 9. Огън / Вода / Храна в условия на оцеляване. Различните видове огнища.
 10. Използване на различни химически вещества.
 11. Структура и тактика на бойно отбранителните групи.
 12. Бойно приложна психология за малки групи с деца. Как да подготвим семейството и децата за евентуални кризисни ситуации, и вероятните тежки случвания/случки с други хора. Психология на боя / отбраната / нападението. Планиране, и тактика на защитата лична / колективна / селища / заслони.
 13. Складиране на храна и провизии, как се прави невидима землянка.
 14. Полева медицина с професионален Инструктор.
 15. Комуникации, боравене с радио станции, и други честотни предаватели.
 16. Ориентиране.
 17. Улов на животни / работа с живо животно, и приготвяне на храна от него, в полеви условия.

Правилната психологическа нагласа на оцеляването. Във времената, в които живеем, тези знания са абсолютно незаменими. Сега имате шанс да преминете такъв инструктаж. Курсът ще бъде от минимум 2 дни, повтарям – в квази полеви условия. Ще ви бъде изискан минимум екпировка, която трябва да си набавите ако нямате. Това са зимни дрехи, по възможност непромокаеми, обувки/боти, спален чувал, постелка за чувала (защото може да спим в юртите), материали за записване, тетрадка, молив/химикал, и т.н.

Зимните курсове са идеални за менталната подготовка, самите условия на зимата предпоставят вниманието да е изострено. След като публикувам официалната статия, ще може да се записвате, за сега е само информативно, но предстои съвсем скоро, може само да кажете, че искате да участвате, и да разпространите новината. Курсантите ще получат списък с нужната екипировка, която да си набавят. Ще получат и списък с всичко нужно за краткотрайно, и дългосрочно оцеляване, нужните инструменти, пособия и т.н.
За онези, които притежават PCP, може да бъден проведен инструктаж, относно наблюдателна, бойно оперативна тактика (снайперисти). Боравене с оптични прибори за прицелване, придвижване, маскировка и комуникации в полеви условия на конфликт, или по време на ловни излети.

Искам да знаете нещо драги Читатели. Оцеляването не е война. Оцеляващият, или групата оцеляващи не трябва да целят директни сблъсъци. Най-важна е тактиката…..най-важен е животът на близките. За това, ще се научим да мислим тактически, като военни от специалните части, които са инфилтрирани на вражеска територия. Ще се запознаем с правилото ”1 = 0, 2 =1”. Ще се научим да обмисляме всичко, да планираме, и да си поставим една много добра база ”за всеки случай”, защото времената са такива. При такива курсове ще срещнете изключителни, мислещи хора, които ще бъдат там, защото са като вас – предвиждат събитията, и искат да са подготвени.
Помнете, при всяка голяма криза, или катаклизъм, Човечеството е оцелявало благодарение на взаимопомощта, работа едни за други, приятелството, и братството. Нямаме друга опция, освен тази – да познаваме хората около себе си, и да се групираме със себеподобни, всеки със своите знания, да се допълваме взаимно, и да създаваме още групи от подготвени хора, които ще оцелеят, за да видим светът след глобалната патардия.

Записването става на мейл адресът на Блога – [email protected] Оставяте 3 имена, телефон за контакт, след което ще ви бъде предоставена останалата информация. Точната програма на курса, местоположението, и т.н. са конфиденциални, и остават запазени само за Участниците.

Поздрави на всички.

Тихата инвазия – алгоритъм на контролът над Планетата

Тихата инвазия – алгоритъм на контролът над Планетата

Добро утро уважаеми Читатели.

Тази сутрин реших да напиша един материал, по една тема, за която много често ми се задават въпроси, множество въпроси… Кой контролира Планетата, как, защо, и т.н. Хората искат да знаят точно кой! 🙂 Име ако може да сложим… Не функционира така този свят. Това, което мога да направя за вас, е да ви дам една кратка идея, за това, как функционира самият контрол над Планетата. Чудно ви е било, ”е как така мамка му сами се вкарваме в затвора?” Нали? Мислили сте по тези теми. След като прочетете тази кратка статия, в Съзнанията ви ще има още едно доказателство, не директно, но косвено, ще го усетите, че няма никой над вас, над нас. Няма богове, божества, ”висши учители”, а светлината и мрака са метафори, инструменти за Съзнанието. Тази е голата, изчистена от идеологии истина. Идеологиите са основният капан на тази Планета, именно чрез тях функционира Колелото на Самсара, писал съм ви вече за това – сами създаваме реалността, която експериментираме, както сами така и групово обаче 🙂 Играта е както индивидуална, така и колективна, защото за да преминем през нея, ние сключваме купища договори преди всяко раждане. Договори по между си, договори с трети лица, договори с най-различни Същества…

Заради вроденият си, и постоянно само потвърждаващ се срах от непознатото, човека винаги иска конкретика, защото сетивата му извън тези на самото физическо тяло са тотално закърнели. Не с всички е така за щастие. ”Дайте ми точните им имена!’‘ Те нямат имена… защото организациите, зад организациите, зад тайните организации, въобще не са човешки структури. Разбирате ли? Нямате нужда от конкретика, имате нужда от това, да видите какъв е плана. Ще ми повярвате ли, ако ви кажа, че не е толкова сложно да се налучка? По време на курсовете ”Въведение в опитностите извън тялото, и осъзнатото сънуване”, през които преминаха доста хора, говорим за това, как аналитичният мозък в крайна сметка е продукт на социума. Мозъкът е квантова био машина, създадена за да чете определен вид код, който обаче може да се надгражда, и да му се инсталират скриптове, и на него трябва да се гледа точно като на компютър, защото той е точно това. Социума е под контрол, а вие сте под директен контрол на социума, замисляли ли сте се над това? Не трябва да се изпада в конфликти заради това знание, в никой случай, защото както сте в клетка, така и разполагате вие лично, да, вие лично, с ключовете от катинара. Те са създали добър алгоритъм, и вярват в неговият успех, защото не е само нашата Планета тази, която е под такъв натиск. Земята е ферма, Земята е затвор, Земята е и място за експерименти, за туризъм и за интердименсионални игри, заради които много от Позитивните Раси отказват да се намесят, под предлог ”лична воля”. Въобще не стоят така нещата, както ви ги обясняват ”възвишените ви учители”, и идеолози, не не. Религиите, и подобните им идеологии, са просто основният инструмент за контрол… Дори земната военна наука е доказала, че директна окупация чрез сила, рано или късно дава фира, основно заради логистиката, но не само. Критичният фактор е, че когато една империя превземе друга, тя трябва да преобразува вярванията на мнозинствата, ето там е критичният фактор. Не си заслужава директно, военно превземане. Първо, защото то няма да бъде позволено, основно от Расите, които поддържат така нареченият ”космически закон”, които са АДСКИ напреднали технологично, и в много други аспекти. Второ, защото не би си заслужавало логистиката. Трето, защото ако превърнеш една Планета в постоянна мандра за цицане, дивидентите са много по-големи, и аз ще се опитам да ви обясня как се прави това.

Всички знаете, спекулира се, предполага се, и т.н. но хората като нас знаем, че Планетата Земя е част от една огромна, междуизмерна, интерпланетарна Корпорация. И още веднъж, наистина съжалявам за религиозните ви вярвания, но тази е истината – вашите богове, са просто най-успешната форма за контрол над Съзнанието, редом с останалите социални механизми, които правят от човека това, което той реално не е. Единствената успешна форма на тотална, и продължителна инвазия е тази – тихата, подмолната, свързаната с това, в което вие вярвате. Няма друга ефективна форма на тотална инвазия. Вместо да си губите време да разучавате аджеба кои са членовете на тайните организации, кой стои зад най-богатите фамилии на Земята, и т.н. просто се опитайте да вникнете в идеите на контролът, и когато проумеете механизмите, ще разберете, че в същност съпротивата въобще не е толкова трудна, нито е толкова трагично положението. Винаги помнете – те контролират общественото мнение. Част от задачите на тези като мен, е да противодействаме, макар че това е много трудно, защото обхванатият ареал от хора/Съзнания, е прекалено малък, но пък си заслужава усилието, защото както съм ви казвал, тук е въпрос на качество, не на количество. Една малка, но достатъчна маса от Съзнания, може да промени цялата реалност към по-добро за всички.

Инвазията, за която говорим, реално не е най-правилно, като дума… По-правилно е да се нарече ”колонизация”, или ”интервенция”. Това се случва от минимум 125 000 години насам, а последните с които си имаме работа до днес, са пристигнали на Планетата преди около 22 000 години, и са започнали война за да стъпят тук. Война е имало и преди тях, но по други причини, а основната – взривяването на Планетата Тиамат, за която съм ви говорил, нейните останки съставляват астероидният пояс в нашата Слънчева Система. Говорил съм ви много за личните си опитности по темата, по-старите Читатели знаят добре това. Тези ”последните”, които ви споменавам са от няколко типа, но основите Раси са от рептоиден тип. Някой от тях са влечуги по произход, други са бозайници по природа, но всички имат един общ знаменател – стоят зад тихото превземане на Планетата в последните около 22-24 000 години насам. Стоят зад официалната история, зад големите военни конфликти, стоят зад повечето гадости, които са се случвали тук от тогава насам. Но не стоят зад всичко 🙂 И ще ви кажа защо. Защото на Земята се раждат всякакви Същества. Какво е човешкото? Човешкото приключва със самата идея ”аз съм човек, защото имам човешко тяло”, което не е и човешко, защото е по предварителен дизайн. Човешкото приключва със смъртта на тялото, след това нищо не е човешко, всичко е Съзнание, а Съзнанието е ЕДНО, без значение от къде произлиза, единственото което се променя са гледните точки, на мой език ”закотвянето на точката на съзнание/внимание” в определена част от време пространственият континуум. В това се състои илюзията да бъдеш човек. Но всичко е в личното възприятие, няма 2ма еднакви индивида на тази Планета, в това се състои и красотата на Човешката Раса. Ние сме композит от множество Лириански предшественици. Представляваме едно от разклоненията на ”човешкият тип” хуманоиди. Но не са само земните хора, а останалите не могат да се нарекат хора, защото не са homo sapiens, а други видове и подвидове, ако ги разглеждаме от гледната точка на биологията.

Инвазията, или интервенцията, имат една основна цел – ресурси.

До каква степен ресурсите на тази Планета са наши? Ок, имаме компании, които се занимават с това, но на пример, и не искам да звуча като шибан комунист, или анархист, в никой случай, аз съм точно обратното на ляво мислещ, но колко държави разпределят природните богатства така, че да има за всички? Въобще, има ли такава държава? Нали ние The People, според всички демократични Конституции на Планетата, сме Суверена? Защо BP експлоатира нашата собственост, и ни я продава след това? Защо чужди фирми като ЧЕЗ в България, имат такава огромна власт над Народа, защо има хора, които не могат да си позволят електричество? Защо има гладни, жадни, такива без нужната лекарска помощ? Нали ни набиват в главите, че ние сме Суверена? Защо по дяволите не станем наистина суверенни бе драги Съселяни? Виждате ли? 🙂 Всичко е пред очите ви, те ви го показват, ДАВАТ ВИ ГО ДА ГО ПИПНЕТЕ дори, а вие се дърпате….. WTF maaaaan…. На универсален космически език, това е директен отказ от отговорност, и даване на разрешение на трети лица да поемат контрола, тоталният контрол. На кой се сърдите тогава, мушмуроци? На бате Бойко ли? 🙂 Помислете пак… на никой не може да се сърдите. Човеците са програмирани с брутални дози mind control да се чувстват нисши, и незначителни. Ето ви го самото дъно на стратегията за тотална инвазия, ОТНОВО, понякога ми писва да повтарям – вашите вярвания. Това е дъното, истинското дъно, което е и началото на контролът над Съзнанието, с негова помощ е изградено модерното човешко общество. Ето я и позитивната нужда, от друг вариант на ООН, на Световно Правителство. ООН на истинските, суверенни Народи, така както пише в една книга, на един немски автор, който по стечение на обстоятелствата, загуби втората световна война, и победителите му превзеха света след него. Но той беше прав. Точно за такова ООН лобираше, но както и да е 🙂 Това е в миналото от наша перспектива, намираме се в други времена сега, но проблемите си остават все същите. Масово карат хората да се чувстват виновни, че замърсявали Планетата, че горели бензин и нафта от автомобилите си, но The People, Народа, седи и си мълчи, и поема камшиците един след друг, и никога не им казва в лицето – ”Мамка ви! Нали вие сте съдържатели на технологията, пуснете нещо друго, по-чисто да ва еба!” Това би трябвало да кажем всички, защото знаем много добре, че не сме виновни, че караме автомобили на нафта и бензин, при положение, че има нужната технология, петрола да се използва само за правене на играчки за децата…. По този начин изпълняваме ТЕХНИЯТ план 🙂 Разбирате ли? Нашите земни компании, копаят ресурси за тях! Защото вие не виждате и една стотинка от доходите на мулти националните компании нали? Един път не са ви превели по банкова сметка вашият дял, защото част от тези ресурси са ваши, вие сте Суверена? Или сте просто …. човечета без контрол над собствената си реалност? Моите Читатели не са такива. Това е гнездо на Орли, не е кокошарник, поне тук е така.

Искам да ви повторя още веднъж, относно не-човешките Същности, под чиито контрол е Земята – ТЕ НЕ СА ПО УМНИ ОТ ВАС, нито са по-висши, не. Технологията им, и милионите други Планети, които са направили част от Корпорацията си, ги правят толкова самоуверени и опасни. Не, че са нещо повече. Абсурд, не са. Просто са го правили много пъти преди това, а изкуствено направеният така, кратък, човешки живот, им улеснява нещата много повече. Нашите тела могат да живеят около 1200 години, минимум, но не живеем толкова. Питате ли се защо? ”Защо”-то се намира в първите няколко стотин години след тяхното пристигане на Планетата. Генното инженерство, но не само, внедряването на начини на мислене, поведение, идеи и т.н. стои в основата на тази Игра. Едно Съзнание не може да бъде променяно, ако то не се промени само по някакъв начин. С епроветки не става, става със Съзнание, и те го знаят, за това ден днешен човеците не могат да си спомнят какво са в същност, и са част от тази ферма, и не може да им бъде помогнато директно, защото останалите Раси, които могат да го направят за седмици, защото те могат да променят целият свят буквално за седмици, и тук всички да станем безсмъртни, не интервенират, защото ЧОВЕКЪТ масово е позволил да бъде контролиран. Отговорността е човешка, не е извънземна. За това все още няма интервенция от другата страна, чака се критична маса. Би имало, ако масово я поискат Земляните, но как да стане това, имайки в предвид факторите, за които ви говорих преди малко?

Както вече споменах – не стоят зад всичко. Те не могат да решат, кой точно ще се роди тук, макар че контролират и самото Колело на Самсара по много различни начини, основният от които са вярванията. Мислите си, че филма свършва след смъртта, оооооопааа, и ставате едва ли не ”висшият си аз”? Нищо подобно 🙂 Рециклирането на Души, тепърва започва да функционира след като умрете…. Филма тепърва започва, на ново, и после пак на ново, и на ново, и така до като не проумеете механизмите, които ви правят затворници. А решите ли, че повече няма да бъдете такива – няма сила, няма технология, която да ви направи обратното. Много е важно, запомнете го. Болезнената част, в продължението на един човешки живот, е раздялата с вярванията, защото неизбежно, ние сме част от човешкият социум и неговите програми за контрол, основно чрез вярванията. Когато преминете от другият отбор, този на Будните, на Воините, перспективите са различни, вярванията са инструменти, редом с всички останали човешки механизми. Просто са нужни за да се сърфира целево това 3Д пространство.

Земята, и нейното население, са част от един дълъг списък от РЕСУРСИ на Корпорацията.

Алгоритъм на контрола: 

Нека ви обясня основната част на стратегическият план за усвояване на цялото население на Земята. Въобще не е трудно за проумяване. Много се говори за ”пробуждането”, ето ви я първата основна част:

Да се спре пробуждането, тоест, да се прекрати събирането на критична маса от будни хора, хора които са се събудили вече са опасни за тях, за това те гонят пробуждащите се. Осъзнаването, или пробуждането на човеците, през цялата позната история до сега, е било както винаги на възходи и падения. Човешката Раса е стигала определени нива, и след това всичко се е срутвало надолу по кривата. Пробуждането има много аспекти, това са икономическите му страни, технологичните, социалните, и т.н. Важни са, и ето едно доказателство в контра на тези, скрити комуняги, които говорят, че едва ли не трябва да сме в първобитният строй, или да се скитаме дрипави по планините на Кавказ в търсене на нещо там ”мистично”, за да може да се наречем ”духовни хора”. Да духат супата, ВСИЧКО е духовно, дори и материализма. Мислещите по този начин се намират в брутална задънена улица. Същата задънена улица, прокламира робските идеи за бедност, ”бедните са добрите, богатите са лошите”, така големите фамилии си пазят богатствата драги Съселяни, техните пра пра дядовци измислиха повечето религии. Да си супер беден, да ходиш дрипав, да нямаш нищо, и т.н. за да си ”духовен”, това е основен дел на християнската лъжа от библията. Това е ефективен МЕТОД ЗА КОНТРОЛ над Съзнанието, истинското му име е ”ДА НЯМАТ НИЩО, С КОЕТО ДА СЕ СЪПРОТИВЯТ”, и да си мислят че бедността е ”доброто”, когато са собственици на всички ресурси, на цялата Планета, и могат да са всичко, което искат да са. Тази е истината. Пробуждането освен това, има културен, и духовен аспект, които разбира се също са под контрол, и след малко ще ви нарисувам на Paint една графика, за да се опитам да го обясня още по-нагледно. Всичко това ходи в посока нагоре по линията, има възход, и изведнъж пропада. Питали сте се ”защо”, знам, защо живота е възходи и падения 🙂 След малко ще получите моят отговор на въпроса, и искам да го съпоставите със знанията си до тук.

Всичко това с пробуждането се повтаря циклично, има си цикли на възход, и на падение. Дори официалната история го показва. Древните цивилизации, възходи и падения.

Причината за всичките падения? Събития 🙂 Планирани, подготвени за тази цел, и перфектно екзекутирани събития, водещи до ново падение, след всеки възход. Всички те свързани с войни, пЛандемии, конфликти, природни катаклизми, и т.н. От великият потоп, и събития преди него, преструктурирали дори самото изражение на Планетата, като заличаването на тропическите гори в днешна Сахара, до начертаването на новото Status Quo с победата над Райха след втората световна война, и въвеждането на петро долара през 1971 от Президента Картър, което доведе до нов възход в икономиките, но и до новите падения в ден днешен. След това са епохите преди средновековието, голямата експанзия на Народите, след това тъмните времена, след това Ренесанса, напредъка на изкуството, индустриалната революция, и т.н. и т.н. Времевата линия няма никакво значение. ТЕ ПЛАНИРАТ, И СЪЗДАВАТ СЪБИТИЯ, защото не искат пробуждането да премине една основна бариера, която ще видите в грозната ми графика, начертана на бързо c Paint преди малко.

Тези Същества, не искат човеците да минат над тяхната зона на контрол. Под тази въображаема линия, която се намира над кривата на пробуждането, всичко е Ок. Започнете ли да се доближавате до линията на контрола обаче, вече ставате опасни за тях, а те няма да допуснат току така, нищо и никой да премине над нея. Минат ли масово хората над тази линия, стават невъзможни за контрол, а това ще бъде краят на Фермата, защото над тази линия, човекът е наистина, истинският Суверен. Не биха имали капацитет да се изправят срещу милиарди хора, освен военен такъв, а използват ли го отново – интервенцията от страна на други Сили, ще бъде абсолютна, те не искат това. Много е дълго, и сложно, да се обясни цялостно, какво е да минеш над въображаемата линия на контрола…. Факторите са адски много, отново са духовни, социални, икономически, лични, и т.н, Безброй са, и са индивидуални за всеки. Доста хора ги е страх да пуснат религиозните си вярвания, или натрупаните си идеологически такива, и основно свързани с ”бог”, ”създателя” и т.н. Много ги е страх от това, и ето – алгоритъма работи перфектно 🙂 Това е крайната цел, защото по този начин, и без никакво съзнателно знание за това, какво става след смъртта, те са отново вкарвани в рециклиращата квантова машина, и айде обратно на Земята, да генерират отново емоции, и да минават през предпрограмирани преживявания за да имат Кукловодите нови дивиденти. Така функционира Корпорацията драги Читатели, и това съвсем не е майтап. Много хора остават WOW-нати, след ОИТ курсовете, защото осъзнават какво могат да правят със Съзнанието си, осъзнават също така и отговорността си като хора… Въпреки това, доста народ просто не иска да пусне боговете си, и ”светците” си. Искат някой постоянно да ги пази тия страхливци, и ще си останат така вярвайте ми, Свободата е нещо изначално, но те са повярвали, че не са свободни, и реално не са, защото го вярват, така ще стоят до като не осъзнаят механизмите на контрола, тук до като са живи, и след като умрат също, до като пак се родят рециклирани, умрат, и се завърти още кой знае колко пъти Самсара. Свободата се извоюва…изгубена веднъж, никой няма да ви я върне току така. Да не вярваш в ”боК”, не означава че не си духовен, напротив 🙂 Точно обратното означава, и на всичкото отгоре, една крачка напред в Свободата. Реално всички сме свободни, просто едни решават да се самозатворят на няколко еона време, до като през това време се оплакват, че някой ги бил заробил. Ах тези лоши извънземни! Ами не, не са лоши, тия другите са прости… Излизането от mind control-a е болезнено. Аз ви говоря така, на всекидневен български език, но осъзнавам че е трудно. Виждал съм го, лично съм го изживявал, и т.н. Въпрос на едно просто решение to be, or not no be.

Нека ви кажа още няколко думи за контролираните събития. Те започват да се планират, когато голяма група, или групи от хора, започват да достигат пик от пробуждането, в момента се намираме в такъв етап, и оооооооооп – пЛандемийка! СлОчаеноС? Не мисля. Всеки път, когато Човечеството достигне определен етап на развитие, и започне да доближава горния край на кривата на пробуждане, се планира, и се реализира събитие, което да разтърси цялата времева линия. Голяма война, катаклизми, пЛандемии, и т.н. ТЕ НЕ ИСКАТ вие да преминете линията на контрол. Ако най-тайните, сред тайните организации, не създаваха такива събития, Човечеството отдавна да е преминало линията на контрол, което доказва, че Контрольорите не са много на брой! Реално те са супер малко като брой.

Другият интересен параметър, е човешката технология. Нейната крива пък, от както ги има човешките цивилизации, върви бавно, но само нагоре, никога обаче не е преминавала зоната на контрол. Това е ясен индикатор, че технологичното развитие се намира под контрол. Същият контрол…. Контролират ли технологиите, контролират всичко, най-вече науката, ”официалната наука”, и нейните понякога откачени заключения. Мислите ли, че няма налична технология да се излекуват всички болни хора на Земята за седмици? Има я….Поредният технологичен експеримент тече в момента, с пЛандемията. РнК лекарствата са бъдещето на медицината. В момента освен провалянето в посока надолу на кривата на пробуждането, тече и експеримент как действат тези лекарства на цялото Човечество! Момента е идеален за тях. РнК лекарствата имат капацитет да излекуват всяка една болест, защото РНК е команда към ДНК, и нищо повече от това. Един мъничък, програмен код, който казва на части от основния ”направи това, това, и това”. Ето защо, кОрмид ваксините, не са никакви ваксини 🙂 Това е поредният масов експеримент с бъдещето на Човечеството. След не повече от десетилетие, много от нелечимите болести ще се лекуват на базата на РНК лекарства. Вярвайте ми, че ще е така. Вятърът ще си духа, керваните с камили ще вървят….Всичко ще си е както обикновено, освен ако не решите да преминете линията на контрол….

 

Поздрави на всички.

Бъдете здрави.

Nahuatl

——————————————————————————
Съобразно ЗАПСП, и ЗИС

Всички материали в Блогът на Nahuatl подлежат на Copyright©
——————————————————————————–

 

 

 

error: Content is protected !!