Какво е Remote Viewing?

Remote Viewing е метод разработен от ЦРУ и Военното Разузнаване на САЩ, като част от спонсорирана от американското правителство строго засекретена програма, наречена Прокет Старгейт. В продължение на повече от 30 години научни изследвания, и разработки, те създали тренировъчна методика, която дава възможност на почти всеки един човек да бъде обучен в този изключително директен, и ефикасен метод за добиване, обработка на информация, и разузнавателни данни. В първите си години, методът Remote Viewing е използван изключително за извличане на информация за обекти и географски места с военни цели, но впоследствие спектърът му на приложение е станал изключително широк. Remote Viewing  в същност е и една естествена способност да човека, да придобива точна информация, която по друг начин е недостъпна за обикновените сетива. Базира се на натуралната връзка на всеки Индивид, с колективното подсъзнателно, което ние наричаме ”Матрицата”. Назад в историята, Матрицата има и други имена, като Акашови Записи, а след това и Колективно Подсъзнателно. Правителството, и Военното Разузнаване на САЩ, са инвестирали в този прокет над 40 милиона долара, използвайки най-надарените американски екстрасенси, като Инго Суан, който е и Офицер от ЦРУ, и главен участник в пси проектите на американското Правителство. Автор е на множество издания, най-известното от които е ”Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy”. Боравенето с информации от Матрицата, по методът Remote Viewing, се прави посредством строго установени протоколи за извличане, и обработка на данни. Добитата информация може да се отнася към места, предмети, Същества, събития и прочие, които са отдалечени във времето и пространството, без значение от концепта за линейно време, или пространство.

Накратко, това означава, че при интуитивна работа, посредством специфичните протоколи, без Вюърът да знае нищо за целта на изследването, може да извлече информация за абсолютно непознати за него неща, и/или отдалечени  от него обекти/цели. Това винаги се прави, използвайки определени базови правила, наречени Stages от RV протокола. Единственото, с което разполага Екипът от Вюъри, са осем цифри в следният формат ”7898/44478”. Всичко, което не се прави с тези протоколи, НE може да бъде наречено Remote Viewing.

 

Виж още…

Курсове по Remote Viewing

Да! България е единственото място в Европа, където има регулярни RV курсове, и обучения. Блогът на Nahuatl организира тези курсове екслузивно за българска, и чуждестранна публика. Лектор е Капитан Трети Ранг Стефан Стефанов (NATO, ВМС на Република България), който е единственият българин, и единствен оторизиран, професионален Инструктор в Европа, обучаван в RV дисциплината лично от Майор Ед Деймс, който от своя страна, е един от ключовите участници в разсекретяването на проектът STARGATE в краят на 90-те години. Ще имате възможността да бъдете обучавани от човек като Стефанов, който е бил лице в лице, с главните действащи Офицери, зад проектът STARGATE, през който са минали най-добрите военни разузнавачи, и екстрасенси в света. Това са хората разкрили по-голямата част от информацията за Извънземни на Земята, тайните бази на различни правитеслтва, засекретените технологии, черните бюджети, и проектите свръзани с тях, и много други информации. В САЩ, методът е отдавна адаптиран към цивилният сектор. Използват го различни полицейски служби, и частни компании от всички сектори. Апликациите му са буквално ”no limits”, но ако все пак ви е интересно, прочетете тази статия, в която са описани някои от основните апликации на RV.

В България, Капитан Стефанов е обучил около 500 души за последните 10 години, и сега имате шанс да присъствате на курсовете, и да се запознаете лично с методиката на Военното Разузнаване, използвана в продължение на десетилетия, за добиване на информация, която не може да бъде добита по друг начин. За повече информация относно курсовете, дати, и т.н. пишете запитване на мейл адрес: [email protected] и ще ви отговорим в максимално кратък срок.

Виж още…

Курсове по Remote Viewing

Да! България е единственото място в Европа, където има регулярни RV курсове, и обучения. Блогът на Nahuatl организира тези курсове екслузивно за българска, и чуждестранна публика. Лектор е Капитан Трети Ранг Стефан Стефанов (NATO, ВМС на Република България), който е единственият българин, и единствен оторизиран, професионален Инструктор в Европа, обучаван в RV дисциплината лично от Майор Ед Деймс, който от своя страна, е един от ключовите участници в разсекретяването на проектът STARGATE в краят на 90-те години. Ще имате възможността да бъдете обучавани от човек като Стефанов, който е бил лице в лице, с главните действащи Офицери, зад проектът STARGATE, през който са минали най-добрите военни разузнавачи, и екстрасенси в света. Това са хората разкрили по-голямата част от информацията за Извънземни на Земята, тайните бази на различни правитеслтва, засекретените технологии, черните бюджети, и проектите свръзани с тях, и много други информации. В САЩ, методът е отдавна адаптиран към цивилният сектор. Използват го различни полицейски служби, и частни компании от всички сектори. Апликациите му са буквално ”no limits”, но ако все пак ви е интересно, прочетете тази статия, в която са описани някои от основните апликации на RV.

В България, Капитан Стефанов е обучил около 500 души за последните 10 години, и сега имате шанс да присъствате на курсовете, и да се запознаете лично с методиката на Военното Разузнаване, използвана в продължение на десетилетия, за добиване на информация, която не може да бъде добита по друг начин. За повече информация относно курсовете, дати, и т.н. пишете запитване на мейл адрес: [email protected] и ще ви отговорим в максимално кратък срок.

Виж още…

Условия за ползване

Политика за личните данни

Съобразно ЗАПСП, и ЗИС всички материали в Блогът на Nahuatl подлежат на Copyright©

error: Content is protected !!
Share This