Здравейте драги Читатели.

Продължаваме по темата Remote Viewing, днес ще разгледаме, и ще анализираме разликите между самият технически RV метод, и естествените способности заложени у много хора, като всички пре-когнитивни такива, като например ясновидството, и/или други форми на екстрасенсни заложби. Разликите са доста обширни.

Българската публика има особено мнение за екстрасенсите и хората с ясновидски способности. Астролозите пък са нещо много познато, и поддържано у нас, но те работят с предварително зададени данни, а в нашият Екип работим с току що извлечени данни, тотално на сляпо, което допълва увереността в Метода. Астрологията освен това, постоянно допуска твърдо фиксирани елементи във време пространството, базирайки се на разположението на планетарните тела. Вероятно двете неща може би могат да се допълват, но не мисля, че един Remote Viewing Тийм има нужда да знае повече, от колкото дава протокола, до като работи с протокола.

Базираме се на факта, че всички Човеци, са неизбежно свързани в колективното подсъзнателно (ние го наричаме ”Матрицата”), а то съдържа цялата човешка информация без значение от време пространството, и е източник на всичко, което може да се извлече като данни, без значение как са разположени планетарните тела, защото техните ефекти са повече на ниво физически свят, до като ние сме едни Сърфисти в морето на Пси-деловете от човешкото Съзнание. Влизаме там, където други не могат. Дори самите думи ´´remote viewing´´, или ´´дистанционно наблюдение´´ на български, клонят към това, аджеба ´´да видиш нещо някъде от разстояние´´, без да присъстваш чисто физически. RV е по-скоро дистанционно възприятие, и това е основата на самият метод, цялостно, комплексно и истинско възприятие, което може да се тренира като все едно тренирате баскетбол, или нещо, което ви харесва.

Кое е нашето основно предимство?

На кратко казано – Remote Viewing в основите си е военно разузнавателна методика, на която всеки, абсолютно всеки може да бъде научен. Всеки един човек може да се научи да използва RV протоколите и да разработва RV сесии. Няма нужда да имате вродени екстрасензорни способности.

Та основното наше предимство тук, е че можем да обучим всеки, до като ясновидците, екстрасенсите, медиумите и т.н. сами развиват естествените си заложби, и в повечето случаи нямат изградена методика, нито протокол, който да позволява отсяването на данни. Много важно е да се спомене пак – отсяването на данни.

В RV имаме точно това – знаем кои данни се отнасят към целта на занятието, и кои данни се отнасят към постоянната работа на аналитичният мозък, защото той, мозъка, има свойството да облича по свой начин с образи, метафори, алегории, и други подобни истинската информация, която произтича от целта. Ние знаем как да контролираме този процес, и в следващите статии по темата може да видите живи доказателства. Протоколите създадени от американските военни, които ние използваме, имат точно тази насоченост, и за това разглеждаме Remote Viewing като ”заучена способност”, тоест човек може и да го прави и по естествен път, но то ще бъде супер хаотично и буквално неразбираемо. Ние знаем как да пресяваме информацията, и как тя може да служи за работа в реални рисърч проекти, насочени към определено задание, или цел.

До като правим RV сесии, в повечето случаи, и особено начинаещите работят в сляп режим. Тоест нямат абсолютно никаква информация относно обекта на търсене, единственото с което разполагат са 8 цифри в следната конфигурация: [4452/1111], и Вюърът не знае нищо повече за целта, освен тези координати. Специално разработените протоколи ни дават възможност да обучим който и да е. Всеки може лично да експериментира ”магията” на това, да се научи да наблюдава от разстояние обекти, случки, хора и други същества, и въобще всичко, за което се сетите. Няма значение времето и пространството, нито разстоянието. Както вече ви казах, като много интересен факт/пример, именно от RV Екипите в САЩ, и военните, и цивилните, идва огромната част от информацията за извънземната активност на Земята. 90% от данните, които с течение на годините се развиват, перифразират, обръщат посоката си, и т.н. са извличани от RV Екипи. Освен това, метода си е военна разработка, и чрез него е извличана информация основно за тайни военни обекти, предимно намиращи се на територията на бившият СССР, които няма как да бъдат възприети по друг начин. Апликациите на метода са безкрайни.

Базирайки се на факта, че човешкото колективно подсъзнателно, което ние наричаме Матрицата, съдържа цялата човешка информация генерирана някога, дори и чисто менталните идеи, ние можем да извлечем информации от всякакъв тип, без значение от място, време, или позиция на целта. Тоест можем да възприемем, или ”да видим”, да речем обекти, които се намират на Марс, или в друга Галактика. По същият начин можем да възприемем, и да извлечем информация за всякакви други обекти, хора, или не-хора, събития и т.н. под земята, във вашият стоманен сейф, или такива намиращи се на непроходими места, тайни закопани обекти, и т.н. Приложенията са безкрайни. Медицина, криминалистика, археология, така наречената от Стефанов ”имане-логия” отнасяща се към иманярството в позитивният смисъл на думата, установяване дали даден човек е жив, намиране на изчезнали хора и предмети. Използва се за извличане на информация за непознати обекти, или такива с непознато предназначение, за установяване на причини за различни видове аварии, придобиване на информация относно приближаващи катастрофални събития, има и протоколи създадени за работа с финансовите пазари. Въобще апликациите на тази уникална методика са безбройни, тук ви давам само някои примери.

Един природно надарен Екстрасенс, Медиум, или Ясновидец, може да седне и да анализира дадена информация, но е много малко вероятно да има капацитет да го направи като нас, макар че можем да постигнем подобни резултати в началото. Астролозите са по същият начин, работят по единици, защото всички се базират на предпрограмирани събития, които те смятат за ”закон божий”, но нещата съвсем не са винаги така, защото всичко търпи процеси на някаква промяна. Сядат, отварят един софтуер, и започват да базират нещата на предварително зададени данни, от една машина, един софтуер. Не казвам, че нещото не работи, но не позволява дълбокото вникване, каквото може да се направи с RV, ние можем да вникнем на субатомно ниво, дори в самата ментална матрица на идеите зад всичко, което се сетите. Просто едното използва някакъв backup на заден фон, с предварителна информация, а в RV е точно обратното, абсолютно никакъв backup и никаква предварителна информация, което се прави именно с целта, Вюъра да не се види подложен на изкривяването на сигналната линия, заради аналитичният мозък. До като работим, ние въобще забравяме, че имаме мозък, и той може да анализира!

Ето ви пример: как работим?

Тийма получава задача с координати [hhhh/aaaa], и не знае нищо повече за целта на изследване, освен 8 цифри в тази конфигурация. Има и други конфигурации на координатната система в RV, може да се ползват друг брой произволни цифри, може цифри и букви, няма голямо значение, това което има значение е, че Тийма не знае абсолютно нищо за целта, по която работи. Нула предварителни данни. Да речем, че целта на занятието е обект, за който предварително се знае нещо, и има някакъв TRМ (target reference material), който да допълва самата конструкция на заданието, снимков материал, видео материал, или дори текстов материал.

Тук има специален начин, по който се конструира самото задание, ”закотвя” се към произволни координати, и само те се представят на Екипа. Разкрива се целта, по която са работили, чак след приключване на проекта, до преди това Вюърите не знаят нищо. Прави се с цел да се намали анализа на мозъка, защото аналитичният мозък пречи, просто е програмиран да генерира произволна, и хаотична боботина, която може да съдържа истински данни, да, но трябва да се научим как да контролираме процесите, за това използваме протокола. Та целта на нашето търсене е примерно обект, за който се знае, че е положен еди си къде, но е с неизвестен произход. Ние можем да установим не само произхода му, но и евентуалната му структура, как изглежда, как е разположен в пространството, кой го е положил и с каква цел, евентуално има ли задвижваща система, какъв му е енергийният източник, дали въобще има такъв, какво му е предназначението, от каква материя е изграден, как са вместени в цялата картина всичките му детайли, как е бил използван, или как има намерение да бъде използван, и т.н.

Една от фрапиращите операции на един от правителствените RV Тиймове, с участието на ФБР, беше разкриването на терористична атака, която беше предотвратена благодарение на Remote Vieiwing. Ставаше въпрос за подготвен взрив на камион с гориво в тунели, в градската част на голям американски мегаполис, който можеше да предизвика хиляди жертви, и поредната американска терористична трагедия. Вюърите установиха посоката на движение на камиона, факта че това ще бъде камион, как изглежда самият камион, и в крайна сметка беше заловен на влизане в Щатите през Канада, и то заради това, че Вюърите установиха как изглежда логото на брезента на ремаркето. Това е един от стотиците истински случаи, в които RV е използван за предотвратяване на терористични атаки. Един Астролог, няма как да даде такива детайли 🙂 🙂

Един Астролог не може да ви каже, как изглежда от вътре един обект, който примерно е боен самолет, без да знае никаква предварителна информация, и да ви покаже какви са системите му за задвижване на ракетите въздух-въздух, как изглежда мястото от където е излетял този самолет, или какви са радарните му системи, и носи ли аерокрафта непозната технология за магнитно лъчение. RV не само може, но е използван първоначално точно с такива цели. Има много видео материали в интернет за това. Може да потърсите сами, и да разгледате допълнително ако ви е интересно. Ето пример с едно разследване на не кой да е, а The Telegraph. Така, че Ясновидеца, или Астролога не могат да говорят с такива детайли, макар че вероятно има такива хора, въобще не се съмнявам в това, защото сред нас има такива, просто разликата е, че на Remote Viewing може да се научи всеки човек, без да има такива природни заложби. Астрологията също няма капацитет да дава точни, технически данни. Астролога може да ви говори за вас самите, или за различни събития, но не може да ви нарисува на лист как изглежда нещо, за което няма абсолютно никаква предварителна информация, или да извлече сензориални, или дименсионални данни за това, как е разположен в пространството даден обект, или чрез работа в екип да разбере как функционира, как изглежда, и за какво служи обект, за който се знае, че е заровен еди си къде, без да знае предварително нищо за него, нито че е заровен, нито че дори е някакъв там обект, нула предварителна информация, само цифри. Надявам се вече разбирате къде са разликите 🙂 🙂 RV може да ги допълни арсенала от знания и пособи на всеки човек.

Анализираме чак след завършване, и то по строго определен начин, който е чиста научна методика, макар че използва естественият екстрасензорен капацитет на човека. Нашите Тиймове имат възможността да сърфират потока информация, генериран директно от колективното подсъзнателно, Матрицата, ”акаша” или всичките му там други имена, става въпрос за същото. Вникваме директно там, където достъпът е отворен, използваме този hack в системата на човешкото Psi. Нямам никакъв опит с астрологията аз лично, никога не ми е била интересна. Вероятно има какво да науча и от там, въпреки че въобще не ми привлича вниманието, но сме обучавали и астролози, които след курсовете и практиките по тях, са си променяли тотално личното виждане за реалността като цяло. За това мога да говоря от гледна точка на Remote Viewing, и всичко което съм научил в процеса на развитието си като човек, а и като експерт по опитности извън тялото, и екстрасензорно възприятие, знам някои неща 🙂 Знам и как могат да бъдат променяни…

Ние работим екипно, и там е основната разлика. По този начин информациите се проверяват, сравнявайки ги много лесно, и така можем да стигнем до тотално оперативни заключения, които евентуално могат да доведат до следващи действия, като например директна работа на терен. В България сме правили много интересни проекти, свързани с неща, които са скрити от обществото. Като например, знаем какво има под Царевец, знаем какво е предназначението на Белинташ и какво има под скалата, знаем за тайните психотронни оръжия, за тайните военни бази, въобще за подземните бази човешки, и не-човешки намиращи се на нашата географска територия. Последно в тренировъчната група за начинаещи разследвахме вероятно наличие на психотронно оръжие в София.

Участвали сме в разкриването на престъпления, и в намирането на изчезнали хора, като описанията направени чрез Remote Viewing са толкова точни, че чак някой хора се плашат. Няма лимити за човешкото Съзнание… Това е основният позитив на всеки преминал обучението. Всички си дават ясна сметка, че са много повече от това, което са смятали, че са до този момент, и това отваря един огромен портал към личният им потенциал, който непрестанно се развива и разширява. Да знаеш е отговорност да, но е и адски интересен самият процес. Протоколите позволяват всичко това. RV също е естествена способност на човешкото Съзнание! Просто на времето едни интелигентни хора от Военно Разузнаване, са си дали сметка за всичко това, инвестирали са милиони, и са достигнали до методика, която може контролирано да позволи извличането на всякаква информация. Контролирано, посредством протоколите на RV. Имаме CRV (Controled Remote Viewing), TRV (Tecnical Remote Viewing, което е собственият метод на Ед Деймс), има специфични военни протоколи за гео локализиране с голяма прецизност върху GPS или топографски карти, но всичко си е базирано на основните RV протоколи, които преподаваме тук в България.

Просто няма място за сравнение с други неща, защото тука има възможност, извлечените данни да бъдат съпоставяни, работата в Екип е за това, Project Мениджъра на проектите може да насочва по специфични начини търсенията. Може да разглобим един предмет, или случка, или каквото се сетите до субатомно ниво, и да разберем каква е самата му атомна, или дори менталната структура на идеята зад него. Remote Viewing е нещо уникално, което кани, и желае науката да участва. Без мистицизъм, без конспирации, без нищо подобно. Чисто и просто научна методика, която използва естествените ментални заложби у човека.

Тоест, дистанционното наблюдение, или Remote Viewing е технология – работен метод – който не се основава на чиста интуиция, а на фактически данни, позволява координацията между лявото и дясното полукълбо на мозъка да се променя физически и активно, което го прави буквално перфектната форма на синхронизирана работа на мозъка. Без никакви мистицизми, или съмнителни елементи, чисто и просто информация, която може да бъде анализирана и съответно използвана. Резултатите са същите, които може да получава човек, надарен с естествени екстрасензорни, пси способности, и сред нас има такива. Разликата обаче е в препращането и обработката на тези данни. Това е основното, което отличава Remote Viewing от работата на ”природно надарените”. Всеки може – сам по себе си – да усети, че този тип методика работи, и то на момента, още по време на първият ден от обучението. WOW ефекта понякога е доста силен, а аз обожавам да го наблюдавам. Аз съм един от тези с природно заложени, развити екстрасензорни възможности. Не напразно пиша този Блог, не напразно милион и половина души на месец го четат. Информацията тук не е fake, а е базирана на личен опит. Другият голям позитив на метода, е следният:

Много естествено надарени Екстрасенси, си мислят, че могат всичко 🙂 И то вероятно е така, но в повечето случаи е хаотично. Тоест, няма подредба на информациите, и няма начин те да бъдат проверени. С RV е точно обратното. Природно надарените понякога изпадаме в клинч с метода, защото Съзнанията ни са свикнали да го правят по естествен начин. Това, което прави протокола у хора като нас, е да ни центрира, защото неизбежно, мозъка и неговото боботене, анализа, ще влезнат в ролята си на естествен дизонатор на сигнала от Матрицата. Тоест анализа на мозъка често пречи, защото самият той е продукт свързан с физическото тяло, а тук ние не използваме очите си за да видим нещо, а го възприемаме с ”другите си сетива”, които са естествени за всеки човек, и са много малко изследвани и показани в официалните среди. Но ние знаем за тях, и умеем да си служим с тях. Мозъкът е продукт на човешкият социум, а човешкият социум е силно програмирана / програмираща среда, в която има ясно заложени параметри. Демек, ако забележите, социума ви казва, кое е реално и кое не е реално, без да ви спомене, че дори това е въпрос на лична гледна точка. Самото личностно възприятие на реалността, е отделно, различно, и персонално за всеки отделен човек. Работата в екип комбинира всичко, и го прави оперативно и достъпно. Ето защо нито един Ясновидец, Екстрасенс или Астролог, не може да се състезава с Remote Viewing, както много хора твърдят, напротив – Протоколите могат да им дадат шанс да станат още по-добри! 🙂 🙂 Без да има никаква форма на конфликт в това. Чисто и просто – развитие, и експанзия на Съзнанието. Когато самата ви психична част бъде обучена да работи по този начин, това води до верижни реакции, както съм ви обяснявал в курсовете ”Въведение в опитностите извън тялото, и осъзнатото сънуване”, където пък ставате свидетели и на директна телепатия, и виждате нагледно, без да сте вземали каквито и да е наркотици хахахаах 🙂 как може да се предават ментални проекции директно, без заспиване, без медитации, и т.н. WOW ефекта е брутален, а ефекта след обученията продължава за цял живот, ако вниманието ви остане насочено в тази посока.  И там няма грам мистицизъм, чисто и просто оперативно използваеми данни, добити на базата на истински опит. Верижните реакции са свързани с неизбежната експанзия на Съзнанието, вие тренирате човешката си част, да бъде нещо повече от това, което социумът и е задал по базови параметри да бъде, тренирате себе си, да бъдете истинските себе си, защото у вас има аспекти, за които дори не подозирате. Развивате личният си потенциал по невидими за вас начини, и добавяте в арсенала си нещо уникално, което ще ви позволи да добиете голяма лична сигурност в който и да е аспект от живота.

Както при всички умения, това е последвано от период на учене, практикуване и мониторинг по време, и след самото обучение, за да можете свободно Вюъра да прилага работните процеси. Тук също е като в ”нормалния” живот: всеки може да се научи да използва краката си, но някои предпочитат спринт, други дълги разстояния, а трети предпочитат да ходят пеша. В зависимост от Личностите, всеки е различен, има различни типове Вюъри, които могат да възприемат различни неща добре. Може грубо да се класифицира ”технологични Вюъри” и ”Социални Вюъри”, но в детайли има десетки видове, както има различни видове Личности. Едни възприемат по-добре събития, други детайли от технология, трети имат естествен нюх към разследвания и са много добри Мениджъри на Remote Viewing проекти. Трети са добри в създаването на задания, което е може би най-важният процес, без който не може да има добри RV сесии. Човешките капацитети са различни, и в това се крие красотата на Човешката Раса. Ето защо ние работим в Екипи, от поне 5 души. Така, когато след сесия се съпоставят резултатите, те са много по-пълни, и по-лесни за анализиране, защото както ви казах – никой няма предварителна информация, и не знае по каква цел работи. Хората от Екипа се допълват взаимно в работата. Погледнато по този начин, дистанционното наблюдение е по-скоро ”отборен спорт”, дори само защото са необходими двама души за основата му – Вюър и създаващ заданието. Ако искате да хвърлите светлина върху даден въпрос, поне два екипа работят по него, често повече. Има и хора, които използват техниката в соло конфигурация, но това е по-скоро специален случай за разработване на по-конкретни въпроси и трябва да бъде споменат тук само за пълнота.

В следващият материал по темата Remote Viewing, обмислям да ви покажа част от работата на Екипа, който премина началното обучение преди само няколко седмици. Това е една от най-добрите Групи обучени до момента в България. Резултатите им са впечатляващи от ден 1 на курса. Проведохме разследване на една от големите мистерии на Странджа, подкрепено от видео материали на една от големите български телевизии, всички работиха на сляпо, и това което успяхме да разберем, съвпада и допълва информацията от въпросният документален филм, с плашещи детайли. За следващите обучения може да прочетете тук. Записването е отворено за всички.

До скоро!

Nahuatl

 

——————————————————————————
Съобразно ЗАПСП, и ЗИС
Всички материали в Блогът на Nahuatl подлежат на Copyright©
——————————————————————————–
error: Съдържанието е защитено и подлежи на Copyright съобразно българското законодателство (ЗИС и ЗАПСП)! Опитващите се да копират съдържание оставят следи! Защитният софтуер ни изпраща вашите данни и локация.
Share This